Đang tải dữ liệu ...
Quyết định đầu tư(2)
Huy động vốn(3)
Quản lý vốn lưu động(2)
Chiến lược tài chính(3)
Báo cáo tài chính(13)
Kế toán quản trị(8)
Phân tích tài chính(4)
Quản lý rủi ro(1)
Kiểm soát nội bộ(0)
Thuế TNDN(9)
Thuế GTGT(7)
Thuế TNCN(9)
Chứng khoán(0)
Bất động sản(0)
Luật(35)
Mua bán & sáp nhập(3)
Kinh tế vĩ mô(19)
Các chủ đề khác(83)

LICHCFO32-33
THONG TIN GIANG VIEN 2016

1. SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA BẠN

Khi bạn sử dụng hoặc ghé thăm trang web www.cfo.vn ( trang web VCFO) thuộc quyền sở hữu của Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam (VCFO) bao gồm tất cả các nội dung hiện có, bạn đã chứng tỏ rằng mình chấp nhận:

 1. Các nội dung trong qui định sử dụng này và
 2. Qui định về điều khoản và chính sách được nói rõ tại địa chỉ: http://www.cfo.vn/cfolib/index.php

Nếu bạn không đồng ý với qui định sử dụng này và/hoặc các Qui định về sự riêng tư của chúng tôi thì xin vui lòng ngừng việc sử dụng trang web này.

2. TRUY CẬP TRANG WEB

 1. VCFO bằng cách này thừa nhận bạn có quyền sử dụng trang web VCFO, với điều kiện như sau:
  1. sử dụng trang web VCFO vào mục đích cá nhân, không phải mục đích thương mại;
  2. không phát tán các đoạn quảng cáo, thư rác hoặc bất kỳ thư mục nào trái với qui định;
  3. không phát tán bất kỳ nội dung nào có chứa virus, hoặc các chương trình, file (thư mục) làm hư hại tới máy tính hoặc bất kỳ phần mềm hay chương trình, thư mục nào trong máy tính;
  4. không phá hoại máy chủ, hệ thống mạng liên kết tới trang web VCFO;
  5. tuân theo qui định sử dụng này.
 2. Bạn phải tạo một tài khoản để có thể sử dụng một số tính năng của trang web. Không được sử sụng tài khoản của người khác khi chưa được phép. Bạn cần cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tạo một tài khoản mới. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới việc sử dụng tài khoản đó, do vậy chúng tôi khuyến cáo bạn nên giữ mật khẩu cẩn thận. Cần thông báo cho VCFO ngay khi nghi ngờ có người nào đó sử dụng bất hợp pháp tài khoản của bạn. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất của VCFO hoặc các bên có liên quan trong trường hợp các tổn thất đó được xác định là do tài khoản của bạn gây ra. VCFO sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất của bạn phát sinh do việc tài khoản của bạn bị sử dụng bất hợp pháp gây ra.
 3. Bạn đồng ý không lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ e-mail (thư điện tử) từ trang web, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống vì mục đích thương mại.
 4. VCFO có quyền từ chối truy cập của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo lý do.

3. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các nội dung trên trang web VCFO, gồm tất cả các nội dung do người sử dụng đăng tải, bao gồm và không giới hạn các văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ hoạ, ảnh, âm thanh, âm nhạc, Video (dưới dạng các file đính kèm) và các tính năng tương tác khác (Sau đây gọi là “tác phẩm”). Trách nhiệm thuộc về người đăng tải lên hệ thống. Chính vì vậy, khi bạn đăng một tác phẩm lên hệ thống thì bạn cần chắc chắn rằng bạn đã được sự cho phép hợp pháp của chủ sở hữu tác phẩm, tác giả, người thừa kế hoặc kế thừa của chủ sở hữu tác phẩm hoặc tác giả, và/hoặc những người khác có quyền cho phép sử dụng tác phẩm và tác phẩm đó không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc đang trong tình trạng tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ. Khi có bất kỳ một tác phẩm nào được đăng tải lên trang web VCFO thì VCFO có quyền mặc nhiên suy đoán rằng hành vi đăng tải và tác phẩm đăng tải không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nếu có xảy ra bất kỳ khiếu nại, tố cáo hay khởi kiện hoặc bất kỳ hành vi nào chống lại VCFO liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của tác phẩm đăng tải, người đăng tải sẽ phải chịu trách nhiệm và trực tiếp giải quyết với bên và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan. Bạn không được phép sao chép, phân tán, chuyển nhượng, bán, cấp phép, sửa chữa hoặc khai thác vào bất kỳ mục đích nào khác các thông tin, dữ liệu thuộc quyền sở hữu của VCFO mà không được sự đồng ý của người có thẩm quyền của VCFO. VCFO giữ quyền sở hữu đối với các nội dung có liên quan tới trang web của chúng tôi. Nếu bạn tải xuống hoặc in một nội dung nào đó (sử dụng vì mục đích cá nhân) bạn phải tuân theo các quy định về bản quyền hoặc các luật về sở hữu trí tuệ liên quan tới nội dung đó. Bạn đồng ý không làm hỏng, vô hiệu hoá hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của trang web.

4. QUI ĐỊNH VỀ CÁC NỘI DUNG DO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐĂNG TẢI.

Trang web VCFO luôn tạo điều kiện để bạn đăng tải các tài liệu hoặc các nội dung khác nhằm mục đích chia sẻ cộng đồng. VCFO có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối các nội dung do người sử dụng đăng tải.

 1. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về các nội dung mà bạn đăng tải và kết quả (hậu quả) của việc đưa chúng lên trang web VCFO. Bạn cam kết rằng:
 2. bạn sở hữu hoặc có thẩm quyền cần thiết để cho phép VCFO sử dụng tất cả bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với hoặc liên quan tới tất cả các nội dung mà bạn đăng tải;
 3. bạn có sự đồng ý hoặc cho phép bằng văn bản của từng nội dung đăng tải của bạn; về việc sử dụng các thông tin tương tự như đã được cảnh báo bởi trang web và được nêu ra trong qui định sử dụng này.
 4. Bạn giữ tất cả các quyền sở hữu đối với các nội dung đăng tải của bạn. Tuy nhiên, bằng việc đăng các nội dung này lên webiste VCFO, bạn chuyển quyền này cho VCFO. Khi đó VCFO sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dụng này; có thể sao chép, và sửa đổi lại (bao gồm nhưng không giới hạn): việc đổi tên, sửa chữa, cắt ngắn, chia nhỏ tài liệu, và sử dụng một phần hoặc toàn bộ tài liệu cho công việc biên soạn để đưa lên trang web.
 5. Bạn cũng cho phép người sử dụng trang web VCFO quyền sử dụng (không giới hạn) ở việc: chỉnh sửa lại, phân tán nội dung bạn đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.
 6. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:
  1. đăng tải các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ phi bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ những người đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên trang web VCFO  và chuyển nhượng cho VCFO tất cả các quyền sở hữu như đã nêu;
  2. đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới VCFO hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;
  3. đưa các thông tin trái pháp luật hoặc đạo đức xã hội; khiêu dâm, phản động, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong văn hoá Việt nam;
  4. đăng những thông tin sai sự thật về bản thân. VCFO sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung này do người sử dụng đăng tải.
 7. Bạn hiểu rằng khi sử dụng trang web VCFO, bạn sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau.

VCFO  không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của/hoặc liên quan tới những thông tin mà người sử dụng trang web đăng tải.

Khi truy cập trang web VCFO  có thể bạn sẽ thấy một vài thông tin nào đó do người sử dụng đăng tải là không đúng sự thật, không đứng đắn hoặc có thể gây phản cảm và bạn đồng ý thôi không sử dụng dịch vụ, và do vậy bạn cũng cam kết không có những hành động chống lại VCFO, các chi nhánh, nhân viên, hoặc các trung tâm, tổ chức của VCFO  về tất cả các vấn đề có liên quan tới việc sử dụng trang web của bạn. Bạn cam kết rằng; bạn chỉ truy cập vào những nội dung nào đó (có thể có) trên trang web được cho là các nội dung dành cho người lớn chỉ khi bạn khi bạn trên độ tuổi được pháp luật cho phép.

5. BẢN QUYỀN VÀ NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG

VCFO tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu bạn cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. VCFO không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. VCFO sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước. Nếu phát hiện bạn lặp lại hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này VCFO  có quyền giới hạn truy nhập của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép và vi phạm những qui định hiện hành về quyền sở hữu trí tuệ, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho VCFO những thông tin sau:

 1. Thông báo bằng văn bản từ phía bạn, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.
 2. Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của bạn với nội dung mà bạn cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.
 3. Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).
 4. Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của bạn.
 5. Một bản cam kết của bạn trước pháp luật rằng những thông tin bạn đưa ra là hoàn toàn chính xác và bạn là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.

Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ xin bạn vui lòng liên hệ với VCFO theo địa chỉ sau:

CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VIỆT NAM (VCFO)
Trực thuộc Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD)
Địa chỉ: Tầng 5, Số 38 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại: 84-4-3936 7726 Fax: 84-4-3936 0701
Email: contact@cfo.vn và admin@cfo.vn

Xin hãy chú ý rằng; bất kỳ ai có chủ ý cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm bản quyền tác giả sẽ bị xử lý trước pháp luật.

6. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng:

Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với VCFO từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. VCFO không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ:

 1. lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web;
 2. sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web;
 3. bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó;
 4. bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;
 5. bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc rủi ro có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.

Chúng tôi không cam kết, hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo, chào bán bởi một bên thứ ba thông qua trang web VCFO, VCFO cũng sẽ không tham gia và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra các giao dịch giữ bạn và bên thứ ba cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

7. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

VCFO sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây bao gồm nhưng không giới hạn về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào trong số nhưng không hạn chế trong những lý do được liệt kê dưới đây:

 1. nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó);
 2. những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web;
 3. việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính được chứa đựng trong đó;
 4. bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi;
 5. bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;
 6. lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, bạn công nhận rằng VCFO sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê trên đây.

8. CAM KẾT CỦA BẠN

Bạn cam kết KHÔNG khiếu nại VCFO (bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, công nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

 1. việc bạn sử dụng trang web;
 2. do bạn vi phạm các điều khoản này;
 3. do vi phạm các qui định áp dụng cho các nội dung do người sử dụng đăng tải;
 4. do bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân; hoặc
 5. khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung bạn đăng tải gây ra.

Những biện pháp và nghĩa vụ bồi thường sẽ tồn tại với những điều khoản này và việc sử dụng trang web của bạn.

9. TRÁCH NHIỆM CHẤP NHẬN NHỮNG QUI ĐỊNH SỬ DỤNG NÀY.

Bạn xác nhận rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm được quy định trong các mục trên là sự phân bổ công bằng và hợp lý về các rủi ro và lợi ích của thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, sau khi đã xem xét tới tất cả các yếu tố có liên quan, bạn đồng ý rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm này sẽ có thể được thực hiện trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép.

Bạn cũng xác nhận rằng bạn /hoặc bạn trên 18 tuổi /hoặc được sự đồng ý của cha, mẹ /hoặc người giám hộ để thừa nhận và cam kết thực hiện các qui định sử dụng này khi truy cập trang web VCFO. Trong bất kỳ trường hợp nào khác, bạn phải xác nhận rằng bạn đã trên 18 tuổi. Trang web VCFO được xây dựng không dự định dành cho người dưới 18 tuổi. Nếu bạn nhỏ hơn 18 tuổi, xin vui lòng không sử dụng trang web VCFO. Có nhiều trang web thú vị khác dành cho lứa tuổi của bạn. Hãy hỏi bố mẹ bạn về những trang web phù hợp với lứa tuổi của bạn.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho VCFO và/hoặc bên thứ ba nếu bạn có bất kỳ hành vi nào vi phạm bất kỳ cam kết hoặc qui định nào trong  bản cam kết này mà gây thiệt hại cho VCFO và/hoặc bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn chi phí khắc phục hậu quả, chi phí đi lại, chi phí tổ chức các buổi họp, giải trình, chi phí thuê tư vấn, luật sư, tiền nộp phạt...

Khi có bất kỳ sự khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, truy tố, biện pháp chế tài hoặc hành vi nào của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chống lại VCFO  hoặc bên thứ ba liên quan đến hành vi vi phạm bất kỳ cam kết hoặc qui định nào trong  bản cam kết này của bạn, thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và đứng ra giải quyết với bên và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan. Bạn sẽ phải gánh chịu mọi chi phí cũng như thiệt hại cho VCFO  hoặc bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn chi phí khắc phục hậu quả, chi phí đi lại, chi phí tổ chức các buổi họp, giải trình, chi phí thuê tư vấn, luật sư, tiền nộp phạt...

Cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên (người chưa đủ 18 tuổi) sẽ phải chịu trách nhiệm về các hành vi của người chưa thành niên. VCFO có quyền mặc nhiên suy đoán rằng cha mẹ hoặc người giám hộ biết và đồng ý cho người chưa thành niên truy cập hoặc sử dụng trang web VCFO. Cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm về mọi hành vi của người chưa thành niên.

10. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bạn đồng ý rằng:

 1. trang web VCFO có trụ sở chính tại Hà Nội,Việt Nam;
 2. do vậy những điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bất kỳ khiếu kiện hoặc vấn đề pháp lý phát sinh giữa bạn và VCFO do việc sử dụng trang web sẽ được giải quyết theo luật Việt Nam, tại tòa án Việt Nam.

Các qui định sử dụng này, cùng với các qui định về sự riêng tư tại địa chỉ và bất kỳ các văn bản khác của VCFO được qui định trên trang web, sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa bạn và VCFO liên quan tới trang web. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản khác được nêu ra trong các qui định sử dụng này. VCFO có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung qui định sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và người sử dụng trang web phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung này thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi chúng tôi bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng bạn đã đọc và chấp nhận với những sự sửa đổi đó.

Bạn và nhanviet.vn thoả thuận rằng: bất cứ vấn đề nào là nguyên nhân gây ra việc kiện tụng phát sinh từ hoặc liện quan tới trang web VCFO phải được bắt đầu trong khoảng thời gian 1 (một) năm tính từ khi nguyên nhân của việc kiện tụng đó xảy ra. Ngoài thời gian đó, VCFO có quyền từ chối tham gia giải quyết vấn đề đó.