Đang tải dữ liệu ...
Quyết định đầu tư(2)
Huy động vốn(3)
Quản lý vốn lưu động(2)
Chiến lược tài chính(3)
Báo cáo tài chính(13)
Kế toán quản trị(8)
Phân tích tài chính(4)
Quản lý rủi ro(1)
Kiểm soát nội bộ(0)
Thuế TNDN(9)
Thuế GTGT(7)
Thuế TNCN(9)
Chứng khoán(0)
Bất động sản(0)
Luật(35)
Mua bán & sáp nhập(3)
Kinh tế vĩ mô(19)
Các chủ đề khác(83)

LICHCFO32-33
THONG TIN GIANG VIEN 2016
Danh sách các bài gửi bởi Dzung

CEO và nghệ thuật huy động vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế
Nghệ thuật là nghệ thuật

Gửi bởi: Dzung

Tài liệu cài đặt Red Hat 7.1
Hãy chia sẻ những tài liệu có giá trị, nếu không bạn sẽ gây khó khăn cho những người tìm kiếm.

Gửi bởi: Dzung

Những tài liệu có giá trị, nếu không bạn sẽ gây khó
Hãy chia sẻ những tài liệu có giá trị, nếu không bạn sẽ gây khó khăn cho những người tìm kiếm.Trước khi gửi file hãy đọc Quy định sử dụng

Gửi bởi: Dzung

Bản mô tả công việc của một CFO
Giám đốc Tài chính của những công ty khác nhau sẽ có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau, tuy nhiên về cơ bản một Giám đốc Tài chính thường đảm nhận các công việc như mô tả sau đây và đi kèm chắc chắn là các đòi hỏi tương đối cao về trình...

Gửi bởi: Dzung

Tư vấn quản lý rủi ro trong doanh nghiệp
Gần đây, trước những tác động mạnh mẽ của lạm phát cao và suy thoái kinh tế do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra, người ta càng đề cập nhiều hơn đến hoạt động Quản lý rủi ro trong Doanh nghiệp.

Gửi bởi: Dzung

Những sai lệch của Báo cáo tài chính Việt Nam
Báo cáo tài chính của các công ty Việt Nam vẫn còn nhiều điều bất cập chưa đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư và các nhà quản lý. Trong bài viết bày, tác giả trình bày một số sai lệch và khiếm khuyết lớn thường thấy trên các...

Gửi bởi: Dzung

Hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ


Gửi bởi: Dzung

Hồ sơ mời thầu xây lắp


Gửi bởi: Dzung

Luật kiểm toán số 37/2005/QH11
Luật kiểm toán số 37/2005/QH11

Gửi bởi: Dzung

Luật kế toán số 03/2003/QH11
Luật kế toán số 03/2003/QH11

Gửi bởi: Dzung

Luật dân sự
Luật dân sự số 33/QH11/2005

Gửi bởi: Dzung

Bộ nguyên tắc UNIDROIT về Hợp đồng thương mại quốc tế 2004


Gửi bởi: Dzung
CEO và nghệ thuật huy động vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế
Nghệ thuật là nghệ thuật

Gửi bởi: Dzung

Tài liệu cài đặt Red Hat 7.1
Hãy chia sẻ những tài liệu có giá trị, nếu không bạn sẽ gây khó khăn cho những người tìm kiếm.

Gửi bởi: Dzung

Những tài liệu có giá trị, nếu không bạn sẽ gây khó
Hãy chia sẻ những tài liệu có giá trị, nếu không bạn sẽ gây khó khăn cho những người tìm kiếm.Trước khi gửi file hãy đọc Quy định sử dụng

Gửi bởi: Dzung

Bản mô tả công việc của một CFO
Giám đốc Tài chính của những công ty khác nhau sẽ có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau, tuy nhiên về cơ bản một Giám đốc Tài chính thường đảm nhận các công việc như mô tả sau đây và đi kèm chắc chắn là các đòi hỏi tương đối cao về trình...

Gửi bởi: Dzung

Tư vấn quản lý rủi ro trong doanh nghiệp
Gần đây, trước những tác động mạnh mẽ của lạm phát cao và suy thoái kinh tế do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra, người ta càng đề cập nhiều hơn đến hoạt động Quản lý rủi ro trong Doanh nghiệp.

Gửi bởi: Dzung

Những sai lệch của Báo cáo tài chính Việt Nam
Báo cáo tài chính của các công ty Việt Nam vẫn còn nhiều điều bất cập chưa đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư và các nhà quản lý. Trong bài viết bày, tác giả trình bày một số sai lệch và khiếm khuyết lớn thường thấy trên các...

Gửi bởi: Dzung

Hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ


Gửi bởi: Dzung

Hồ sơ mời thầu xây lắp


Gửi bởi: Dzung

Luật kiểm toán số 37/2005/QH11
Luật kiểm toán số 37/2005/QH11

Gửi bởi: Dzung

Luật kế toán số 03/2003/QH11
Luật kế toán số 03/2003/QH11

Gửi bởi: Dzung

Luật dân sự
Luật dân sự số 33/QH11/2005

Gửi bởi: Dzung

Bộ nguyên tắc UNIDROIT về Hợp đồng thương mại quốc tế 2004


Gửi bởi: Dzung