Đang tải dữ liệu ...
Quyết định đầu tư(2)
Huy động vốn(3)
Quản lý vốn lưu động(2)
Chiến lược tài chính(3)
Báo cáo tài chính(13)
Kế toán quản trị(8)
Phân tích tài chính(4)
Quản lý rủi ro(1)
Kiểm soát nội bộ(0)
Thuế TNDN(9)
Thuế GTGT(7)
Thuế TNCN(9)
Chứng khoán(0)
Bất động sản(0)
Luật(35)
Mua bán & sáp nhập(3)
Kinh tế vĩ mô(19)
Các chủ đề khác(83)

LICHCFO32-33
THONG TIN GIANG VIEN 2016
Báo cáo tài chính

Những thay đổi chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế: tóm tắt cho CFO
Những thay đổi chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế: tóm tắt cho CFO

Gửi bởi: thanhdung

International financial reporting standars - IFRS8
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Gửi bởi: Minh Uyen

International financial reporting standars - IFRS7
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Gửi bởi: Minh Uyen

International financial reporting standars - IFRS6
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Gửi bởi: Minh Uyen

International financial reporting standars - IFRS5
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Gửi bởi: Minh Uyen

International financial reporting standars - IFRS4
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Gửi bởi: Minh Uyen

International financial reporting standars - IFRS3
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Gửi bởi: Minh Uyen

International financial reporting standars - IFRS2
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Gửi bởi: Minh Uyen

International financial reporting standars - IFRS1
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Gửi bởi: Minh Uyen

Những đánh giá của các chuyên gia về hệ thống chuẩn mực kế toán QT trong cuộc khủng hoảng TC toàn cầu
the global financial crisis has led many economic and financial market participants to reexamine their governance, practices and standards.The FCAG was formed to advise the EASB and the US FASB about the standard setting implications of the financial crisis and potential changes in the global regulatory environment.

Gửi bởi: Minh Uyen