Đang tải dữ liệu ...
Quyết định đầu tư(2)
Huy động vốn(3)
Quản lý vốn lưu động(2)
Chiến lược tài chính(3)
Báo cáo tài chính(13)
Kế toán quản trị(8)
Phân tích tài chính(4)
Quản lý rủi ro(1)
Kiểm soát nội bộ(0)
Thuế TNDN(9)
Thuế GTGT(7)
Thuế TNCN(9)
Chứng khoán(0)
Bất động sản(0)
Luật(35)
Mua bán & sáp nhập(3)
Kinh tế vĩ mô(19)
Các chủ đề khác(83)

LICHCFO32-33
THONG TIN GIANG VIEN 2016
Kế toán quản trị

Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch ngân sách doanh nghiệp
Toạ đàm chuyên đề " Kinh nghiệm lập kế hoạch ngân sách doanh nghiệp" của thành viên CLB CFO Việt Nam

Gửi bởi: thanhdung

Những lỗi cần tránh khi lập kế hoạch kinh doanh
Những lỗi cần tránh khi lập kế hoạch kinh doanh

Gửi bởi: ttx

Tài liệu tham khảo về Budgeting and Planning - Part 5
Tài liêu tham khảo về lập KHNS

Gửi bởi: khuatquangthin

Tài liệu tham khảo về Budgeting and Planning - Part 4
Tài liệu tham khảo về lập kế hoạch Ngân sách

Gửi bởi: khuatquangthin

Tài liệu tham khảo về Budgeting and Planning - Part 3
Tài liệu tham khảo về lập kế hoạch Ngân sách

Gửi bởi: khuatquangthin

Tài liệu tham khảo về Budgeting and Planning - Part 2
Tài liệu tham khảo về Lập kế hoạch Ngân sách (bảng tiếng Anh)

Gửi bởi: khuatquangthin

Tài liệu tham khảo về Budgeting and Planning - Part 1
Tài liệu tham khảo về Lập Kế họach Ngân sách - Phần 1

Gửi bởi: khuatquangthin

Kinh nghiệm Xây dựng Kế hoạch Ngân sách
Bài trình bày chia sẻ Kinh nghiệm Xây dựng Kế hoạch Ngân sách của Ông Lê Hải Phong - Giám đốc Tài chính Tập đoàn Bảo Việt tại buổi sinh hoạt tháng 7/2009, CLB CFO Việt Nam.

Gửi bởi: ttx