Đang tải dữ liệu ...
Quyết định đầu tư(2)
Huy động vốn(3)
Quản lý vốn lưu động(2)
Chiến lược tài chính(3)
Báo cáo tài chính(13)
Kế toán quản trị(8)
Phân tích tài chính(4)
Quản lý rủi ro(1)
Kiểm soát nội bộ(0)
Thuế TNDN(9)
Thuế GTGT(7)
Thuế TNCN(9)
Chứng khoán(0)
Bất động sản(0)
Luật(35)
Mua bán & sáp nhập(3)
Kinh tế vĩ mô(19)
Các chủ đề khác(83)

LICHCFO32-33
THONG TIN GIANG VIEN 2016
Thuế TNDN

Cập nhật một số vấn đề về kê khai thuế TNDN năm 2011
Bài trình bày của Diễn giả Nguyễn Mạnh Hà từ Ernst & Young Vietnam trong buổi sinh hoạt ngoại khóa của VCFO tháng 9/2011 tại Đầm Long, Hà Nội

Gửi bởi: Isabella Pham

Những thay đổi trong qui định về Thuế TNDN – Hạch toán & Quyết toán Thuế 2010
Những thay đổi trong qui định về Thuế TNDN – Hạch toán & Quyết toán Thuế 2010

Gửi bởi: thanhdung

Provision CIT Return form 01A/TNDN
Mẫu kê khai thuế TNDN tạm tính

Gửi bởi: thuhaidinhthi

Tax form (E) - CIT finalization
Mẫu tờ khai thuế TNDN

Gửi bởi: thuhaidinhthi

Ưu đãi thuế TNDN (tham khảo)
Trả lời của Tổng Cục Thuế về thực hiện Ưu đãi thuế TNDN của một số DN.

Gửi bởi: vannhan

Thông tư 03/2009/TT-BTC
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của Quý 4/2008 và số thuế TNDN phải nộp của năm 2009. Cụ thể: Số thuế TNDN được giảm của Quý 4/2008 bằng 30% số thuế TNDN phải nộp của Quý 4/2008. Số thuế TNDN được giảm của năm 2009 bằng 30% số thuế TNDN phải nộp của năm. Khi kê khai số thuế TNDN tạm nộp của Quý 4/2008 v...

Gửi bởi: Tiger Princess

Thông tư 130 /2008/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Gửi bởi: Tiger Princess

Nghị định 124/2008/NĐ-CP
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008 (sau đây gọi tắt là Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp).

Gửi bởi: Tiger Princess

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Gửi bởi: Tiger Princess