Đang tải dữ liệu ...
Quyết định đầu tư(2)
Huy động vốn(3)
Quản lý vốn lưu động(2)
Chiến lược tài chính(3)
Báo cáo tài chính(13)
Kế toán quản trị(8)
Phân tích tài chính(4)
Quản lý rủi ro(1)
Kiểm soát nội bộ(0)
Thuế TNDN(9)
Thuế GTGT(7)
Thuế TNCN(9)
Chứng khoán(0)
Bất động sản(0)
Luật(35)
Mua bán & sáp nhập(3)
Kinh tế vĩ mô(19)
Các chủ đề khác(83)

LICHCFO32-33
THONG TIN GIANG VIEN 2016
Thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) Những vấn đề cần lưu ý năm 2010
Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”)Những vấn đề cần lưu ý năm 2010

Gửi bởi: thanhdung

Tax form (E) - PIT Circular 84
Mẫu tờ khai thuế TNCN

Gửi bởi: thuhaidinhthi

Thông tư 160/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính miễn thuế TNCN
Thông tư 160/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội về việc điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, Ngân sách Nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Gửi bởi: Tiger Princess

Thuế TNCN đối với cá nhân sáng lập Công ty TNHH một thành viên.
Nếu thành viên góp vốn rút lợi nhuận ra khỏi công ty thì phải kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn với thuế suất 5% ngay khi rút lợi nhuận.

Gửi bởi: vannhan

Thông tư 62/2009/TT-BTC sửa đổi TT 84/2008/TT-BTC về thuế TNCN
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Gửi bởi: Tiger Princess

Mẫu biểu kèm theo Thông tư 84/2008/TT-BTC
Mẫu biểu kèm theo TT84

Gửi bởi: Tiger Princess

Thông tư 84/2008/TT-BTC
Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Gửi bởi: Tiger Princess

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ Quy định chi thiết thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12
Nghị định này quy định chi tiết về đối tượng thuộc diện phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại Việt Nam; quy định các loại thu nhập bắt buộc phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN, quy định các loại thu nhập được miễn tính thuế TNCN; quy định các loại chi phí được xem là hợp...

Gửi bởi: thuhaidinhthi

Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007
Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế, miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Các khoản thu nhập bắt buộc chịu thuế thu nhập cá nhân theo Luật này bao gồm: thu nhập từ sản xuất kinh doanh; từ tiền công, tiền lương,...

Gửi bởi: thuhaidinhthi