Đang tải dữ liệu ...
Quyết định đầu tư(2)
Huy động vốn(3)
Quản lý vốn lưu động(2)
Chiến lược tài chính(3)
Báo cáo tài chính(13)
Kế toán quản trị(8)
Phân tích tài chính(4)
Quản lý rủi ro(1)
Kiểm soát nội bộ(0)
Thuế TNDN(9)
Thuế GTGT(7)
Thuế TNCN(9)
Chứng khoán(0)
Bất động sản(0)
Luật(35)
Mua bán & sáp nhập(3)
Kinh tế vĩ mô(19)
Các chủ đề khác(83)

LICHCFO32-33
THONG TIN GIANG VIEN 2016
Thuế GTGT

Tax form (E) - VAT Return.
Mẫu tờ khai thuế GTGT

Gửi bởi: thuhaidinhthi

Khấu trừ thuế VAT (tham khảo)
Điều kiện để được khấu trừ thuế VAT

Gửi bởi: vannhan

Nghị định 123/2008/NĐ-CP hướng dẫn thuế GTGT
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Gửi bởi: Pear59

Luật thuế GTGT
Luật thuế GTGT

Gửi bởi: Pear59

Thông tư 129/2008/TT-BTC về thuế GTGT
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Gửi bởi: Pear59