Đang tải dữ liệu ...
Quyết định đầu tư(2)
Huy động vốn(3)
Quản lý vốn lưu động(2)
Chiến lược tài chính(3)
Báo cáo tài chính(13)
Kế toán quản trị(8)
Phân tích tài chính(4)
Quản lý rủi ro(1)
Kiểm soát nội bộ(0)
Thuế TNDN(9)
Thuế GTGT(7)
Thuế TNCN(9)
Chứng khoán(0)
Bất động sản(0)
Luật(35)
Mua bán & sáp nhập(3)
Kinh tế vĩ mô(19)
Các chủ đề khác(83)

LICHCFO32-33
THONG TIN GIANG VIEN 2016
Huy động vốn từ các nhà đầu tư
Gửi bởi: ttx
Danh mục: Huy động vốn
Kích thước: 5.16 Kb
Số lần tải: 6651
 
Tọa đàm thảo luận tháng 7/2011- CFO Việt Nam: "Huy động vốn từ các nhà đầu tư - Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị gì?"
 
Các tập tin gửi bởi ttx
SỬ DỤNG FASS LÀM CƠ SỞ CHUNG CỦA CHÂU Á ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC TRONG TƯƠNG LAI
CHƯƠNG TRÌNH HỆ THỐNG TÍN CHỈ CHUYÊN MÔN QUỐC TẾ - IAFEI
VAI TRÒ MỚI CỦA CFO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG KHU VỰC TƯ NHÂN VÀ VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM 2011
CMO-CFO Workshop_Bài trình bày số 3
CMO-CFO Workshop_Bài trình bày số 2
CMO-CFO Workshop_Bài trình bày số 1
IAFEI Newsletter
Những lỗi cần tránh khi lập kế hoạch kinh doanh
Một số thông tin cần quan tâm khi xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2010
Kinh nghiệm Xây dựng Kế hoạch Ngân sách
Ngân hàng đầu tư