Đang tải dữ liệu ...
Quyết định đầu tư(2)
Huy động vốn(3)
Quản lý vốn lưu động(2)
Chiến lược tài chính(3)
Báo cáo tài chính(13)
Kế toán quản trị(8)
Phân tích tài chính(4)
Quản lý rủi ro(1)
Kiểm soát nội bộ(0)
Thuế TNDN(9)
Thuế GTGT(7)
Thuế TNCN(9)
Chứng khoán(0)
Bất động sản(0)
Luật(35)
Mua bán & sáp nhập(3)
Kinh tế vĩ mô(19)
Các chủ đề khác(83)

LICHCFO32-33
THONG TIN GIANG VIEN 2016
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT CÔNG CHỨNG
Gửi bởi: Dzung
Danh mục: Luật
Kích thước: 5.15 Kb
Số lần tải: 9830
 

Giới thiệu về Luật Công Chứng (sự cần thiết ban hành, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu xây dựng Luật, bố cục Luật, những điểm mới)

 
Các tập tin gửi bởi Dzung
CEO và nghệ thuật huy động vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế
Tài liệu cài đặt Red Hat 7.1
Những tài liệu có giá trị, nếu không bạn sẽ gây khó
Bản mô tả công việc của một CFO
Tư vấn quản lý rủi ro trong doanh nghiệp
Những sai lệch của Báo cáo tài chính Việt Nam
Hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ
Hồ sơ mời thầu xây lắp
Luật kiểm toán số 37/2005/QH11
Luật kế toán số 03/2003/QH11
Luật dân sự
Bộ nguyên tắc UNIDROIT về Hợp đồng thương mại quốc tế 2004
Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 Quy chế quản lý tài chính của Công ty Nhà nước
Luật thương mại điện tử 2008 và các công văn đính kèm
Hợp đồng thế chấp nhà cửa