Tra từ điển
thuật ngữ chuyên ngành tài chính - kế toán
Kỹ năng nghe
Kỹ năng nói
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Thư viện CFO Việt Nam đi vào hoạt động
Ngày 06/06/2009, Câu lạc bộ CFO Việt Nam đã  chính thức đưa Thư viện điện tử  đi vào họat động. Thư viện CFO được truy cập thông qua chuyên đề “ KIẾN THỨC” từ Trang chủ hoặc bằng đường link trực tiếp  http://www.cfo.vn/cfolib/.
Image Hosted by ImageShack.us

Đây là nơi dành cho các thành viên CFO Việt Nam và cộng động tài chính cùng tham gia kết nối kiến thức, chia sẻ tài liệu thuộc lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp theo các chuyên mục: Quyết định đầu tư, Huy động vốn, Quản lý vốn lưu động, Chiến lược tài chính, Báo cáo tài chính, Kế toán quản trị, Phân tích tài chính, Quản lý rủi ro, Kiểm soát nội bộ,Thuế, Chứng khoán, Bất động sản, Mua bán-sáp nhập….  dưới dạng các file, sách điện tử.

 Vietnam CFO Club


Xem thêm
» CLB Tiếng Anh CFO chính thức đi vào hoạt động
» Phát hành Bản tin CFO Việt Nam
» Hợp tác giữa CFO Việt Nam và CFO Capital
Đăng kí | Đăng nhập
Dowload
lịch học
từ vựng
đọc viết
ngữ pháp
giao tiếp
box thảo luận
User
pass
Gửi Xóa
Xem tất cả
Trang chủ | Đăng kí | Đăng nhập | Thành viên | Liên hệ
Nhà bảo trợ
CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VIỆT NAM (VCFO)
Trực thuộc Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD)
Địa chỉ: Lầu 4, Cao ốc PHƯỢNG LONG, 506 Nguyễn Đính Chiểu, Quận 3, Tp HCM – Việt Nam
Điện thoại: 84-8-6290 3568 Fax: 84-8-6290 3563
Website: www.cfo.vn
Email: contact@cfo.vn và admin@cfo.vn