Diễn đàn CFO Việt Nam - Diễn đàn dành cho CFO và những người quan tâm đến hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hôm nay, 21 Tháng 8 2017, 09:47
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 
 NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP TRONG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ VIỆT NAM 
Người gửi Nội dung
Hình đại diện của thành viên

Ngày tham gia: 28 Tháng 11 2008, 23:00
Bài viết: 130
Đến từ: Natural Choice
Đã gửi: 180 Cảm ơn
Đã nhận: 233 Cảm ơn
Gửi bài NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP TRONG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ VIỆT NAM
Trong những năm gần đây, luật thuế của Việt Nam được cải thiện rất nhiều. Nguyên tắc tự khai, tự nộp tạo ra nhiều tiện lợi cho người nộp thuế, đồng thời cũng kiểm soát chặt chẽ hơn việc thu, nộp thuế và giảm thất thu ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, các thủ tục hành chính về thuế vẫn còn những vấn đề bất cập mà các nhà hoạch định chính sách thuế cần phải cân nhắc.

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) - thiếu thủ tục khấu trừ thuế ở nước ngoài
Mỗi quốc gia đều có những luật thuế riêng, hầu hết quy định rằng, thu nhập phát sinh ở đâu bị đánh thuế ở đó. Luật thuế thu nhập của Việt Nam có hướng dẫn cụ thể về việc khấu trừ phần thuế đã nộp ở nước ngoài đối với những dự án đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, có nhiều DN ở Việt Nam cung cấp hàng hóa dịch vụ ra nước ngoài dưới hình thức hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ với tư cách là nhà thầu, chứ không phải là NĐT. Phần thu nhập phát sinh ở nước ngoài từ những hợp đồng này có thể bị đánh thuế ở nước đó theo luật thuế của nước sở tại. Luật Thuế TNDN của Việt Nam không quy định phần thuế đã nộp ở nước ngoài này được loại trừ khi xác định số thuế thu nhập phải nộp tại Việt Nam. Như vậy, cùng là hoạt động phát sinh thu nhập ở nước ngoài, nếu DN thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài (tức là có thực hiện quy trình xin cấp phép của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì được khấu trừ thuế, trong khi trường hợp khác như cung cấp hàng hóa, dịch vụ nêu trên thì không được khấu trừ. Trên thực tế, việc các DN có thu nhập từ cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho nước ngoài không thông qua một dự án đầu tư được cấp phép là khá phổ biến.
Thiết nghĩ, để đảm bảo tính công bằng, đồng thời khuyến khích hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, nên có quy định bổ sung về việc khấu trừ thuế đã nộp ở nước ngoài cho hoạt động này.

2. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần - quy định chồng chéo, chưa rõ ràng và thiếu thực tế
Đối với những nước mà Việt Nam có ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, nếu thu nhập phát sinh tại nước đó, DN có thể xem xét áp dụng miễn giảm thuế tại Việt Nam cho phần thu nhập nói trên theo Hiệp định. Tuy nhiên, để được hưởng miễn giảm thuế theo Hiệp định, DN lại phải tiến hành rất nhiều thủ tục, hồ sơ phức tạp và hầu như không thực hiện được như ví dụ dưới đây.
Luật Quản lý thuế ra đời nhằm mục đích quy định tập trung các thủ tục về thuế. Thông tư 60/2007/TT-BTC ban hành ngày 16/6/2007 hướng dẫn Luật Quản lý thuế đã bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về quản lý thuế được hành trước đó. Theo đó, người nộp thuế không phải làm hồ sơ xin miễn giảm thuế theo Hiệp định nộp lên cơ quan thuế để xin xác nhận như hướng dẫn trước đây tại Thông tư 133/2004/TT-BTC, mà chỉ cần làm hồ sơ thông báo thuộc diện miễn giảm thuế và lưu tại đơn vị. Quy định này giảm bớt thủ tục hành chính nhằm thực hiện nguyên tắc tự khai, tự nộp.
Tuy nhiên, Thông tư 60/2007/TT-BTC lại không quy định đầy đủ các thủ tục áp dụng Hiệp định như đã nêu trong Thông tư 133/2004/TT-BTC như thủ tục khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam hay thủ tục miễn giảm và hoàn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn...
Tổng Cục thuế đã có công văn hướng dẫn bổ sung rằng, đối với những trường hợp Thông tư 60/2007/TT-BTC không quy định sẽ áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 133/2004/TT-BTC. Với hướng dẫn đó, người nộp thuế sẽ phải quay lại cơ chế xin - cho đối với một số thủ tục áp dụng Hiệp định không được hướng dẫn tại Thông tư 60/2007/TT-BTC.
Thêm vào đó, một số quy định về hồ sơ áp dụng Hiệp định còn thiếu thực tế, đặc biệt là khi hoạt động của NĐT trên TTCK phát triển như hiện nay.

3. Hoạt động mua bán chứng khoán trên TTCK được xem như là hoạt động chuyển nhượng vốn.
Mỗi giao dịch chứng khoán là một lần chuyển nhượng vốn. Theo Thông tư 133/2004/TT-BTC, để áp dụng Hiệp định và hưởng miễn giảm thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, NĐT cần phải chuẩn bị hồ sơ xin miễn giảm thuế theo Hiệp định (Thông tư 60/2007/TT-BTC không hướng dẫn nội dung này). Việc miễn thuế chỉ được áp dụng sau khi có văn bản thông qua của cơ quan thuế.
Trong khi đó, theo các văn bản hướng dẫn về thuế đối với hoạt động chứng khoán, thuế đối với hoạt động chứng khoán được xem xét trên từng giao dịch. CTCK tự động khấu trừ phần thuế phát sinh trên từng giao dịch trước khi chuyển tiền vào tài khoản của NĐT.
Do đó, để áp dụng miễn giảm thuế theo Hiệp định, NĐT phải lập mỗi bộ hồ sơ miễn giảm thuế theo Hiệp định tương ứng với một lần giao dịch và chờ thông qua của cơ quan thuế. Điều này hoàn toàn không thực tế và không khả thi khi hoạt động mua bán chứng khoán diễn ra nhiều lần trong ngày.
Tóm lại, chưa kể đến việc những tài liệu trong hồ sơ yêu cầu có phải là tài liệu mà NĐT dễ dàng chuẩn bị hay không, thì việc nộp hồ sơ cho mỗi giao dịch đã hầu như không thể thực hiện.

4. Đăng ký mã số thuế nộp hộ cho mỗi nhà thầu nước ngoài - những quy định không được tuân thủ
Thông tư 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 hướng dẫn Luật Quản lý thuế quy định, đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu phải có trách nhiệm kê khai và nộp hộ thuế cho nhà thầu. Trường hợp bên Việt Nam là DN đã được cấp mã số thuế thì không được dùng mã số thuế của DN để kê khai cho nhà thầu, mà phải đăng ký mã số thuế riêng (mã số 13 số) cho mỗi nhà thầu. Mã số thuế này được sử dụng để phân biệt số thuế phải nộp, đã nộp của từng nhà thầu, nhà thầu phụ. Thông tư cũng quy định, khi chấm dứt hợp đồng, bên Việt Nam phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế này.
Trên thực tế, một DN đang hoạt động có thể cùng một lúc ký hợp đồng với rất nhiều nhà thầu. Thêm vào đó, có những hợp đồng có giá trị nhỏ và không thường xuyên, DN chỉ ký hợp đồng một lần và không phát sinh lại hợp đồng với nhà thầu đó nữa. Nếu mỗi lần phát sinh hợp đồng với một nhà thầu, DN lại phải tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế nộp hộ, sau đó là chấm dứt hiệu lực khi kết thúc hợp đồng, thì DN sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục, trong khi công việc này chỉ mang tính chất là trợ giúp cho cơ quan thuế dễ dàng trong việc quản lý. Thậm chí, rất nhiều trường hợp thủ tục mở và đóng mã số thuế thực hiện liền nhau, vì nhà thầu chỉ nhận thanh toán một lần cho toàn bộ hợp đồng. Hơn nữa, nếu một nhà thầu có một mã số thuế riêng, thì khi kê khai nộp thuế, DN phải kê khai riêng theo mã số thuế từng nhà thầu.
Chính vì những bất hợp lý này nên tại nhiều địa phương DN hầu như không tuân thủ vì không muốn mất nhiều chi phí cho việc tuân thủ. Trong trường hợp đó, các DN trên thực tế kê khai chung số thuế nộp hộ cho tất cả các nhà thầu vào một mã số thuế nộp hộ (mã số 10 số) của DN. Việc kê khai chung như vậy có một bất cập là cơ quan thuế có thể từ chối xác nhận số thuế đã nộp hộ cho mỗi nhà thầu. Một số cơ quan thuế địa phương chấp nhận xác nhận số thuế đã nộp của mỗi nhà thầu dựa trên số DN tự tổng hợp cho từng nhà thầu phù hợp với tờ khai chung. Bằng cách này, cơ quan thuế đã chủ động tháo gỡ cho DN, nhưng xét về mặt quy định thì cả cơ quan thuế và DN trong trường hợp này đều không tuân thủ quy định.
Thiết nghĩ, các nhà làm luật nên cân nhắc và đưa ra cơ chế phù hợp với thực tế, sao cho việc tuân thủ không quá rườm rà và tốn kém thời gian cho cả DN lẫn cơ quan thuế.

5. Tiền thuế đối với hoạt động vãng lai - một khoản tiền phải xé ra để nộp vào ngân sách qua nhiều cửa
Theo quy định về thuế giá trị gia tăng (GTGT) hiện hành, khi DN phát sinh doanh thu tại địa phương khác nơi đặt trụ sở chính thì phải nộp thuế tại địa phương đó, với một tỷ lệ nhất định. Phần còn lại sẽ nộp tại nơi DN đặt trụ sở chính.
Vẫn biết rằng, tổng số thuế phải nộp của DN là không thay đổi và số tiền thuế này sẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước. Chúng tôi cũng hiểu rằng, Nhà nước có cơ chế phân bổ ngân sách cho từng địa phương, tương ứng với hoạt động quản lý từng nơi. Nhưng xét về bản chất, việc phân bổ ngân sách là quy định nội bộ giữa các cơ quan chức năng của Nhà nước, để dễ dàng thực hiện việc phân bổ mà tạo thêm thủ tục phiền hà cho DN là không hợp lý. Hơn nữa, cơ quan thuế nơi nộp thuế vãng lai không đủ thông tin và căn cứ để thực hiện các biện pháp quản lý thuế (thu nợ, cưỡng chế…) đối với các hoạt động vãng lai. Vì vậy, nếu bỏ thủ tục này, để DN nộp thuế tập trung tại trụ sở chính, thì vừa không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế nói chung và DN nói riêng đối với nhà nước, đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính, giúp DN có thể đơn giản hóa bộ máy quản lý và hoạt động hiệu quả hơn.

6. Hóa đơn tự in - mong đợi một thông tư hướng dẫn
Nghị định mới về hóa đơn bán hàng hóa là một sự tiến bộ về việc quản lý hóa đơn. Theo nghị định này, DN nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định thì có thể tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, dịch vụ. Nghĩa là DN có thể hoàn toàn chủ động trong việc in, quản lý và sử dụng hóa đơn, giảm bớt nhiều thủ tục và tiết kiệm được chi phí.
Trước đây, để có thể sử dụng hóa đơn tự in, DN phải tiến hành rất nhiều bước, từ phê duyệt mẫu, liên hệ ký hợp đồng với nhà in, đến đăng ký lưu hành. Khi sử dụng hết số hóa đơn in sẵn, DN gần như phải lặp lại quy trình đó từ đầu. Quy trình này vừa phiền nhiễu, tốn kém cho DN, tạo gánh nặng công việc cho cơ quan thuế địa phương, đồng thời là kẽ hở phát sinh tiêu cực. Với nghị định mới ra đời, DN đang trông đợi một thông tư hướng dẫn đầy đủ, chi tiết, tạo cơ hội cho DN hoàn toàn chủ động trong việc phát hành và quản lý hóa đơn của mình, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

(Nguồn: Đầu tư chứng khoán)

_________________
Attitude is everything!


16 Tháng 8 2010, 14:58
Xem thông tin cá nhân Tài khoản Yahoo
Có 4 Thành viên muốn cảm ơn thuhaidinhthi cho bài viết này:
Cash, Minh Huong76, ngtienvinh, Pear59
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến.1 khách.


Bạn không thể tạo chủ đề mới.
Bạn không thể trả lời bài viết.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến: