Diễn đàn CFO Việt Nam - Diễn đàn dành cho CFO và những người quan tâm đến hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hôm nay, 23 Tháng 8 2017, 12:58
Thời gian được tính theo giờ UTC + 7 Giờ


Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 
 Khóa học: XD Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp 
Người gửi Nội dung

Ngày tham gia: 11 Tháng 9 2015, 14:59
Bài viết: 17
Đã gửi: 0 Cảm ơn
Đã nhận: 0 Cảm ơn
Gửi bài Khóa học: XD Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp
I. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Hệ thống kiểm soát nội bộ thực chất là các hoạt động, biện pháp, kế hoạch, quan điểm, nội quy chính sách và nỗ lực của mọi thành viên trong tổ chức để đảm bảo cho tổ chức đó hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu đặt ra một cách hợp lý. Nói cách khác, đây là tập hợp tất cả những việc mà một công ty cần làm để có được những điều muốn có và tránh những điều muốn tránh. Hệ thống này không đo đếm kết quả dựa trên các con số tăng trưởng, mà chỉ giám sát nhân viên, chính sách, hệ thống, phòng ban của công ty đang vận hành ra sao và, nếu vẫn giữ nguyên cách làm đó, thì có khả năng hoàn thành kế hoạch không. Ngoài ra, thiết lập được một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu sẽ hạn chế đến mức thấp nhất việc thất thoát tài sản công ty.

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Giúp các lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và cán bộ phụ trách kiểm soát:
 Hiểu khái quát về Hệ thống kiểm soát nội bộ,
 Nắm được các nguyên tắc và thủ tục kiểm soát, các quy trình kiểm soát cần có.
 Đánh giá tính phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ hiện hành của doanh nghiệp, từ đó phát hiện các điểm mạnh, điểm yếu để phát huy và sửa đổi.
 Tư duy quản lý và kiểm soát rủi ro dựa trên hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
- Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, Giám đốc Tài chính
- Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên phòng kế toán.
- Chuyên viên tài chính Chuyên viên tín dụng, chuyên viên thẩm định dự án.
- Các nhà đầu tư, Lãnh đạo doanh nghiệp

IV. MỨC PHÍ ĐÀO TẠO (Phí đã bao gồm: Hóa đơn, Tài liệu, Teabreak, Chứng nhận khóa học)
- Học phí gốc: 1.700.000 VND
- Học phí ưu đãi:
 Đăng ký sớm: 1.500.000 VND/ học viên
 Đăng ký nhóm (3 học viên trở lên): 1.350.000 VND/ học viên

V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Phần 1. Khái quát chung về Hệ thống kiểm soát nội bộ
1. Hệ thống kiểm soát nội bộ là gì?
2. Vai trò của Hệ thống kiểm soát nội bộ
3. Cấu trúc Hệ thống kiểm soát nội bộ: Môi trường kiểm soát – Đánh giá rủi ro – Hoạt động kiểm soát – Hệ thống thông tin và truyền thông – Hệ thống giám sát và thẩm định
4. Kiểm soát nội bộ trong kế toán
5. Những nhân tố đe dọa sự hữu hiệu của Hệ thống kiểm soát nội bộ
6. Gian lận trong doanh nghiệp
7. Các thiếu sót trong Hệ thống kiểm soát nội bộ dẫn tới gian lận
8. Làm thế nào để tránh gian lận trong doanh nghiệp
Phần 2. Các nguyên tắc và thủ tục kiểm soát
1. Các nguyên tắc thiết kế Hệ thống kiểm soát nội bộ: Nguyên tắc toàn diện – Nguyên tắc 4 mắt – Nguyên tắc cân nhắc lợi ích, chi phí – Nguyên tắc phân công, phân nhiệm – Nguyên tắc bất kiêm nhiệm – Các thủ tục phê chuẩn đúng đắn – Chứng từ và sổ sách đầy đủ - Bảo vệ tài sản vật chất và sổ sách - Kiểm tra độc lập – Phân tích rà soát
2. Các thủ tục kiểm soát: Kiểm tra, so sánh và phê duyệt tài liệu – Kiểm soát sự chính xác các số liệu kế toán – Đối chiếu số nội bô với bên ngoài – Đối chiếu số liệu kiểm kê với sổ sách - Kiểm tra, đối chiếu và phê duyệt sổ sách – Hạn chế truy cập thông tin và chứng từ, tiếp cận tài sản – So sánh, phân tích kết quả tài chính và dự toán.
3. Ví dụ về các thủ tục kiểm soát
Phần 3. Thảo luận các Quy trình kiểm soát nội bộ chính
1. Mua hàng và công nợ phải trả
2. Bán hàng và công nợ phải thu
3. Thu chi tiền mặt
4. Hàng tồn kho
5. Các quy trình khác

VII. LIÊN HỆ:
1. Số lượng chỗ ngồi có hạn, Quý vị vui lòng đăng ký sớm!
2. Ms. Hồng Hoa
3. Tel: (08) 6290 3568
4. HOTLINE: 0903 543 348
5. Email: hoa.nguyen@cfocapital.com.vn


Tập tin đính kèm:
29 Tháng 9 2015, 16:38
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị những bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 


Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến.2 khách.


Bạn không thể tạo chủ đề mới.
Bạn không thể trả lời bài viết.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
Bạn không thể xoá những bài viết của mình.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.

Tìm kiếm với từ khoá:
Chuyển đến: