Kinh nghiệm Thiết lập Hệ thống Kiểm soát Nội bộ Hiệu quả trong Bộ phận Tài Chính”
Buổi Hội thảo do CFO Việt Nam tổ chức ngày 26/5 đã giúp các thành viên tham gia trả lời câu hỏi: làm như thế nào để tạo ra môi trường kiểm soát chặt chẽ trong tổ chức cũng như xem xét tính hiệu quả trong việc thiết kế Hệ thống Kiểm soát Nội bộ, đặc biệt liên quan đến Bộ phận Tài chính?
Chuyên gia CFO Việt Nam: “Chia sẻ kinh nghiệm Thẩm định dự án đầu...
Tại sao CFO cần nắm rõ MÔ HÌNH KINH DOANH
Chia sẻ kinh nghiệm trở thành một CFO chuyên nghiệp
Chia sẻ kinh nghiệm chủ đề "Chiến lược về giá"Thông báo về quyền lợi của Thành viên Câu lạc bộ CFO Việt Nam
Để giúp các thành viên có đầy đủ thông tin về quyền lợi khi tham gia Câu lạc bộ CFO Việt Nam (“CFO Việt Nam”), Ban điều hành CFO Việt Nam xin thông báo chi tiết về   quyền lợi của Thành viên như sau:

  Thông báo thu phí thành viên CLB CFO Việt Nam năm 2018

Tài khỏan
Mật khẩu
Quên mật khẩu | Đăng ký
Quy chế hoạt động

Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam (sau đây gọi là “Câu lạc bộ”) là tổ chức xã hội-nghề nghiệp trực thuộc VACD. Câu lạc bộ hoạt động theo Quy chế của Câu lạc bộ, được xây dựng phù hợp với Điều lệ của VACD và tuân thủ pháp luật Nhà nước.

Câu lạc bộ được phép gia nhập các Hội, Diễn đàn quốc tế và khu vực về lĩnh vực chuyên môn quản trị tài chính doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Câu lạc bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại ngân hàng.

Câu lạc bộ có phạm vi hoạt động trên toàn quốc và sử dụng trụ sở, văn phòng của VACD làm nơi giao dịch. Bản Quy chế này có hiệu lực thi hành sau khi được Chủ tịch Hội các nhà quản trị Việt Nam ra quyết định công nhận.

Mọi sửa đổi Quy chế hoạt động Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam sẽ do Ban Giám đốc Câu lạc bộ đề xuất và được Chủ tịch Hội các nhà quản trị Việt Nam thông qua. Mọi thành viên phải thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ, Ban Giám đốc Câu lạc bộ có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn và thi hành bản Quy chế này. 


Tải file Quy chế tại đây
Trở về


Bản quyền thuộc về CFO Việt Nam
Email: contact@cfo.vn
Powered by WinWin., Jsc

Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Hoạt động | Diễn đàn | Kiến thức | Đăng ký | Liên hệ