Phạm Thanh DiệuHội viên Tổ chức

Kinh nghiệm Công tác
 • Sáng lập Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục www.cicc.com.vn (CiCC: Continuous Improvement Consulting Company) chuyên về đào tạo và tư vấn các hệ thống cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, TPM, TQM, BSC và Thiết kế phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợp. Phát triển thành công ERP cho ngành May, ERP cho ngành Dệt- Nhuộm, ERP cho ngành Cơ khí Chính xác, Phần mềm quản lý bảo trì bằng máy tính CMMS, Hệ thống VFSC-Vietnam Food Safety Chain… các phần mềm tích hợp do CiCC thiết kế và phát triển hoàn toàn dựa trên logic của các phương pháp quản trị tiên tiến Lean, Six Sigma, TPM, BSC…
 • Ông là cầu nối giữa các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ, các Sở Khoa học Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh. Các dự án Ông đã từng tham gia như: BIC – Best In Class, Chương trình TQM, Chương trình hỗ trợ thường niên các chi cục TCĐLCL về cải tiến năng suất- chất lượng và các dự án áp dụng triển khai thí điểm Lean, Six Sigma. . .

Kinh nghiệm làm việc

 • Chủ tịch HĐQT – Chuyên gia Tư vấn: Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục- CiCC
 • Giám độc Dự án: Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT
 • Giám đốc Chiến lược kiêm Giám đốc Dự án “Chuỗi an toàn thực phẩm VFSC”: Công ty VINACERT.
 • Trưởng phòng Tư vấn và Huấn luyện Lean6sigma: Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 – QUATEST3
 • Trưởng phòng Cải tiến: Tập đoàn FPT
 • Trưởng phòng Cải tiến: Công ty Johnson Controls Vietnam
 • Chuyên viên QA và Phát triển chuỗi cung ứng nhãn hiệu riêng: Công ty Metro Cash and Carry Vietnam
  SIX SIGMA Black Belt toàn thời gian: Công ty Samsung Electronics Vietnam
Liên hệ với CFO Vietnam

CFO Việt Nam chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của  Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kế toán nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực hơn cho Hội viên cũng như cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Chúng tôi luôn đón nhận sự gia nhập của Quý Anh/Chị.