About FiinGroup

Established in March 2008, FiinGroup has become a market leader in providing financial data, business information, industry research, credit rating reports and other data-driven analytics services in Vietnam. In September 2014, our Company entered a strategic capital and business alliance with Nikkei Inc. & Quick Corp. (Japan) under which the Japanese partners hold 35.1% equity stake in our company and jointly supported Japanese investors in Vietnam.

FiinGroup has been serving more than 1,000 local and foreign financial institutions and corporations through our fintech platform as a service (PaaS), annual packages and on-call services.

FiinGroup officially expanded into the field of Credit Rating Agency (CRA) after being licensed by the Ministry of Finance on 20/03/2020, the license number 02/GPXH/02/BTC dated 20/03/2020

FiinGroup currently has over 100 staffs including data analysts, business analysts, market researchers, risk analysts, credit analysts, IT engineers and client advisors working at Hanoi Head Office and branch office in Ho Chi Minh City.

Giới thiệu FiinGroup

Thành lập từ 3/2008, FiinGroup hiện là công ty hàng đầu về dịch vụ cung cấp dữ liệu tài chính, phân tích thông tin doanh nghiệp, nghiên cứu ngành, xếp hạng tín nhiệm và các dịch vụ phân tích khác dựa trên dữ liệu. FiinGroup nhận đầu tư vốn 35,1% cổ phần và hợp tác chiến lược với Tập đoàn NIKKEI của Nhật Bản vào tháng 9/2014 và cùng nhau hỗ trợ các nhà đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam. Công ty hiện đang phục vụ hơn 1 ngàn khách hàng tổ chức trong và ngoài nước thông qua các nền tảng và hệ thống truy cập thuê bao, dịch vụ theo gói và dịch vụ theo yêu cầu.

FiinGroup chính thức mở rộng sang lĩnh vực Xếp hạng Tín nhiệm (CRA) sau khi được Bộ Tài chính cấp phép chính thức vào ngày 20/3/2020 theo giấy phép số 02/GPXH/02/BTC ngày 20/3/2020.

FiinGroup hiện có hơn 100 nhân viên chuyên nghiệp, gồm chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên viên phân tích doanh nghiệp, phân tích ngành, phân tích chứng khoán, kỹ sư công nghệ và phát triển sản phẩm làm việc tại trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại TP. HCM.

Head Office
Level 10, Peakview Tower,
36 Hoang Cau Street,
O Cho Dua Ward,
Dong Da District, Hanoi
Tel: +84 24 3562 6962

Ho Chi Minh City Branch
Level 3, Profomilk Building,
51-53 Vo Van Tan Street,
Ward 6, District 3,
Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 3933 3585/ 86
Website: https://www.fiingroup.vn/