Giới thiệu FIS

FIS là công ty hàng đầu toàn cầu về công nghệ, giải pháp và dịch vụ cho thương mại, ngân hàng và thị trường vốn giúp các doanh nghiệp và cộng đồng phát triển mạnh nhờ thúc đẩy thế giới thương mại và tài chính. Trong hơn 50 năm qua, FIS đã tiếp tục thúc đẩy sự phát triển cho các khách hàng trên thế giới bằng cách tạo ra công nghệ, giải pháp và dịch vụ tương lai để hiện đại hóa các doanh nghiệp ngày nay và trải nghiệm của khách hàng. Bằng việc kết nối thương mại, ngân hàng và thị trường vốn, chúng tôi sử dụng quy mô của mình, áp dụng kiến thức chuyên môn sâu và những hiểu biết theo định hướng dữ liệu, đổi mới sáng tạo với mục tiêu giải quyết cho tương lai của khách hàng và mang lại trải nghiệm đơn giản hơn, liền mạch và an toàn hơn để thúc đẩy cách thế giới thanh toán, giao dịch ngân hàng và đầu tư. Trụ sở chính tại Jacksonville, Florida, FIS hiện có khoảng 55.000 nhân sự trên toàn thế giới để giúp đỡ khách hàng giải quyết cho tương lai. FIS là một công ty nằm trong danh sách Fortune 500® và là một thành viên của Standard & Poor’s 500® Index.

Để có thông tin rõ hơn về FIS, vui lòng xem tại www.fisglobal.com