About TrueMoney Vietnam

TrueMoney is the fintech arm of the world’s leading corporation Charoen Pokphand (C.P. group). In Southeast Asia, TrueMoney is one of the leading fintech companies with the most wide-ranging customer network in the region, serving more than 40 million users in 6 countries: Thailand, Cambodia, Myanmar, Vietnam, Indonesia and the Philippines. In Vietnam, TrueMoney focuses on providing innovative financial and payment services with the TrueMoney e-wallet, together with our key partners.

Giới thiệu TrueMoney Việt Nam

TrueMoney là cánh tay fintech của tập đoàn đa ngành hàng đầu thế giới Charoen Pokphand (C.P. group). Tại Đông Nam Á, TrueMoney là một trong những fintech hàng đầu với mạng lưới khách hàng trải rộng nhất trong khu vực, phục vụ hơn 40 triệu người dùng tại 6 quốc gia: Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Tại Việt Nam, cùng với các đối tác chiến lược của mình, TrueMoney tập trung cung cấp dịch vụ tài chính và thanh toán sáng tạo với nền tảng ứng dụng ví điện tử TrueMoney.

Head office in Hanoi
22th Floor, VPBank Tower, 89 Lang Ha Street,
Lang Ha Ward, Dong Da, Hanoi, Viet Nam
Tel: +84 24 364 08776
Tax Code: 0106086776
Web: https://truemoney.com.vn/ Email: hotro@truemoney.com.vn