CFO Việt Nam gia nhập Hiệp hội quốc tế các nhà quản trị tài chính cấp cao (IAFEI)

Từ Văn phòng Paris-Pháp, Ông Daniel Burlin, Chủ tịch IAFEI đã ra quyết định công nhận CFO Việt Nam là thành viên chính thức của Hiệp hội quốc tế các nhà quản trị tài chính cấp cao(IAFEI) kể từ ngày 16/10/2009.

Sau một năm kể từ ngày thành lập, đây là thời điểm đánh dấu sự tham gia sâu rộng của CFO Việt Nam trong các hoạt động giao lưu, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thông tin quốc tế về hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp phục vụ cho mục tiêu “Nâng cao năng lực các Giám đốc tài chính Việt Nam ngang tầm quốc tế” .

Đôi nét về Hiệp hội quốc tế các nhà quản trị tài chính cấp cao(IAFEI)

IAFEI là một tổ chức phi chính trị  và phi  lợi nhuận . Hiệp hội được tổ chức theo quy định tại các điều 60-79 của  Bộ luật dân sự Thụy Sĩ,  có tư cách pháp nhân.

Được thành lập năm 1969, IAFEI nay đã có 16 tổ chức thành viên, với tổng số hơn12.000 hội viên là các nhà quản trị tài chính cấp cao.

IAFEI, một lực lượng mạnh mẽ trong cộng đồng tài chính, được công nhận và tôn trọng trong lĩnh vực kế toán, tài chính và chính quyền trên khắp thế giới.

Mục đích của IAFEI là:

– Xây dựng và nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà quản trị tài chính quốc tế thông qua việc trao đổi thông tin tài chính, kinh nghiệm và ý tưởng;

– Cung cấp một cơ sở cho việc hợp tác quốc tế giữa các nhà quản trị tài chính theo hướng làm cho hệ thống tài chính và các quy định thống nhất hơn, tương thích và hài hòa trên toàn thế giới;

– Xem xét thúc đẩy đạo đức trong thực tiễn quản lý tài chính trên toàn thế giới.

Hiệp hội có trụ sở tại Thụy Sĩ, Ban Thư ký ở Philippin.