Đăng ký Hội viên

Liên hệ

 • Tòa nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 028 66 701 666

Đăng ký Hội viên Cá nhân

Các thông tin (*) bắt buộc cung cấp, CFO Việt Nam bảo mật tuyệt đối các thông tin được cung cấp.

Liên hệ hỗ trợ

UyenNgo-01
Phước Uyên
Ban Hội viên
hoa
Hồng Hoa
Ban Hội viên

Liên hệ

 • Tòa nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 028 66 701 666

Đăng ký Hội viên Tổ chức

Các thông tin (*) bắt buộc cung cấp, CFO Việt Nam bảo mật tuyệt đối các thông tin được cung cấp.

Hỗ trợ đăng ký

Uyen
Phước Uyên
Ban Hội viên
hoa
Hồng Hoa
Ban Hội viên

Phí Hội viên Cá nhân

 • Tên Tài khoản: CAU LAC BO GIAM DOC TAI CHINH VIET NAM 
 • Số tài khoản: 0071 000 688 013 Tại: Ngân hàng Vietcombank Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch số 9
 • Số tài khoản: 057010-5319-003 Tại: Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBANK) – Chi nhánh Hoàn Kiếm – Hà Nội
 • Số tiền: 2.000.000đ/ năm/ hội viên
 • Thông tin CK: Họ và Tên_Phi Hoi vien nam 20xx

Phí Hội viên Tổ chức

 • Tên Tài khoản: CAU LAC BO GIAM DOC TAI CHINH VIET NAM 
 • Số tài khoản: 0071 000 688 013 Tại: Ngân hàng Vietcombank Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch số 9
 • Số tài khoản: 057010-5319-003 Tại: Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBANK) – Chi nhánh Hoàn Kiếm – Hà Nội
 • Số tiền: 5.000.000đ/ năm/ tổ chức
 • Thông tin CK: Ten To chuc_Phi Hoi vien nam 20xx

Đóng phí trực tiếp: – Lầu 7, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh