Đăng ký Hội viên

Liên hệ

 • Tòa nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • 028 66 701 666

Đăng ký Hội viên Cá nhân

Các thông tin (*) bắt buộc cung cấp, CFO Việt Nam bảo mật tuyệt đối các thông tin được cung cấp.

  Liên hệ hỗ trợ

  UyenNgo-01
  Phước Uyên
  Ban Hội viên
  hoa
  Hồng Hoa
  Ban Hội viên

  Liên hệ

  • Tòa nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
  • 028 66 701 666

  Đăng ký Hội viên Tổ chức

  Các thông tin (*) bắt buộc cung cấp, CFO Việt Nam bảo mật tuyệt đối các thông tin được cung cấp.

   Hỗ trợ đăng ký

   Uyen
   Phước Uyên
   Ban Hội viên
   hoa
   Hồng Hoa
   Ban Hội viên

   Phí Hội viên Cá nhân

   • Tên Tài khoản: CAU LAC BO GIAM DOC TAI CHINH VIET NAM 
   • Số tài khoản: 0071 000 688 013 Tại: Ngân hàng Vietcombank Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch số 9
   • Số tài khoản: 057010-5319-003 Tại: Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBANK) – Chi nhánh Hoàn Kiếm – Hà Nội
   • Số tiền: 2.000.000đ/ năm/ hội viên
   • Thông tin CK: Họ và Tên_Phi Hoi vien nam 20xx

   Phí Hội viên Tổ chức

   • Tên Tài khoản: CAU LAC BO GIAM DOC TAI CHINH VIET NAM 
   • Số tài khoản: 0071 000 688 013 Tại: Ngân hàng Vietcombank Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch số 9
   • Số tài khoản: 057010-5319-003 Tại: Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBANK) – Chi nhánh Hoàn Kiếm – Hà Nội
   • Số tiền: 5.000.000đ/ năm/ tổ chức
   • Thông tin CK: Ten To chuc_Phi Hoi vien nam 20xx

   Đóng phí trực tiếp: – Lầu 7, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh