Đăng ký Hội viên CFO Việt Nam

CFO Việt Nam chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của  Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kế toán nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực hơn cho Hội viên cũng như cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Chúng tôi luôn đón nhận sự gia nhập của Quý Doanh nghiệp và Quý Anh/Chị.

Phổ biến
Hội viên Cá nhân
2.000.000VNĐ
 • Giới thiệu thông tin Hội viên trên Website
 • Bằng chứng nhận “Hội viên CFO Vietnam”
 • Miễn phí tham gia sinh hoạt, hội thảo giao lưu chia sẻ kinh nghiệm hàng tháng
 • Ưu đãi 20% phí tham dự các khóa Đào tạo chia sẻ kinh nghiệm
 • Ưu đãi 50% phí tham dự sự kiện VIETNAM CFO FORUM thường niên
 • Được mời Tham dự Hội nghị CFO Thế giới và khu vực do (IAFEI) tổ chức
 • Ưu tiên mời tham dự các sự kiện của Đối tác CFO Việt Nam
 • Được cung cấp các File Record hội thảo trực tuyến
 • Nhận Bản tin CFO Vietnam
 • Tham gia nhóm Hội viên CFO trên Viber
 • Ưu đãi đặc quyền từ Đối tác CFO Việt Nam
 • Tham gia đóng góp ý kiến cho hoạt động của CFO Việt Nam;
 • Tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan nhà nước về chính sách
 • Tham gia ứng cử vào Ban điều hành
 • Tham gia trở thành Đối tác của CFO Việt Nam
 • Tham gia chia sẻ với vai trò diễn giả sự kiện
 • Ưu tiên đăng ký tham gia chia sẻ tại các buổi hội thảo sinh hoạt định kỳ
 • Tham gia các giải thưởng trao tặng CFO xuất sắc do CFO Việt Nam tổ chức bình chọn
Phổ biến
Hội viên Tổ chức
5.000.000VNĐ
 • Đề cử tối đa hai (02) cá nhân tham gia Hội viên
 • Giới thiệu Công ty trên website CFO.vn
 • Bằng chứng nhận “Hội viên CFO Vietnam”
 • Miễn phí tham gia sinh hoạt, hội thảo giao lưu chia sẻ kinh nghiệm hàng tháng
 • Ưu đãi 20% phí tham dự các khóa Đào tạo chia sẻ kinh nghiệm
 • Ưu đãi 50% phí tham dự sự kiện VIETNAM CFO FORUM thường niên
 • Được mời Tham dự Hội nghị CFO Thế giới và khu vực do (IAFEI) tổ chức
 • Ưu tiên mời tham dự các sự kiện của Đối tác CFO Việt Nam
 • Được cung cấp các File Record hội thảo trực tuyến
 • Nhận Bản tin CFO Vietnam
 • Tham gia nhóm Hội viên CFO trên Viber (đại diện là phải là CFO/ CEO/ CA /FC/ FM)
 • Ưu đãi đặc quyền từ Đối tác CFO Việt Nam
 • Tham gia đóng góp ý kiến cho hoạt động của CFO Việt Nam;
 • Tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan nhà nước về chính sách
 • Tham gia ứng cử vào Ban điều hành
 • Tham gia trở thành Đối tác của CFO Việt Nam
 • Tham gia chia sẻ với vai trò diễn giả sự kiện
 • Ưu tiên cử đại điện chia sẻ tại các buổi hội thảo sinh hoạt định kỳ
 • Tham gia các giải thưởng trao tặng CFO xuất sắc do CFO Việt Nam tổ chức bình chọn