Quy trình Kết nạp Hội viên

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN TỔ CHỨC

Điều kiện: Là các tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký pháp nhân hoạt động tại Việt Nam và mong muốn gia nhập CFO Việt Nam

QUY TRÌNH GIA NHẬP HỘI VIÊN TỔ CHỨC

 •  Đăng ký gia nhập Tại đây
 • Nhận thông báo đủ điều kiện gia nhập qua email
 • Bổ sung hồ sơ đăng ký theo mẫu gửi về member@cfo.vn (Click để tải mẫu)
 • Hoàn thành nộp phí Hội viên
 • CFO Việt Nam cập nhật thông tin Hội viên tổ chức tại www.cfo.vn (logo & giới thiệu Hội viên)
 • Trao Bằng chứng nhận Hội viên tại Buổi Lễ Kết Nạp Hội viên mới gần nhất

CFO Việt Nam hân hoan chào mừng các Quý Anh/Chị gia thuộc một trong các đối tượng sau gia nhập CFO Việt Nam:

 • Các cá nhân đã hoặc đang đảm nhận vị trí Giám đốc Tài chính, các vị trí quản lý cao cấp về kế toán, tài chính, kiểm toán, kiểm soát nội bộ…tại doanh nghiệp;
 • Các nhà nghiên cứu, khoa học, tư vấn trong cùng lĩnh vực;
 • Các cá nhân người Việt ở nước ngoài hoặc người nước ngoài tại Việt Nam làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các doanh nghiệp, tổ chức tư vấn độc lập, tổ chức quốc tế…;
 • Các cá nhân khác quan tâm đến hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam.

QUY TRÌNH GIA NHẬP HỘI VIÊN CÁ NHÂN

 • Đăng ký gia nhập Tại đây
 • Nhận thông báo đủ điều kiện gia nhập qua email
 • Hoàn thành nộp phí Hội viên
 • Gởi Hồ sơ cá nhân (CV) kèm ảnh đại diện về member@cfo.vn
 • Cập nhật thông tin hội viên cá nhân tại website www.cfo.vn
 • Trao Bằng chứng nhận Hội viên tại Buổi Lễ Kết Nạp Hội viên mới gần nhất

CFO Việt Nam hân hoan chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động, đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Rất nhiều Hoạt động Bổ ích đang chờ đón Quý Anh/Chị.