Hội nghị Cấp cao CFO Việt Nam 2023 – Kỷ niệm 15 năm thành lập CFO Việt Nam

Ngày 25/11/2023 vừa qua, CFO Việt Nam đã tổ chức thành công CFO Summit 2023 để kỷ niệm 15 năm thành lập với chủ đề quan trọng: “Định hình Tương lai Tài chính: Đổi mới, Ứng dụng và Chuyển đổi”.

Với sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu, sự kiện đã mang đến những góc nhìn sáng tạo và chiến lược cho tương lai tài chính. Các diễn giả tập trung chia sẻ kiến thức cốt lõi, xu hướng tài chính mới và chiến lược nâng cao nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả tài chính, đồng thời có chiến lược chủ động xoay chuyển tình thế và nắm bắt cơ hội trong giai đoạn sắp tới.

Hội nghị đã tạo điều kiện thuận lợi và là cơ hội để các chuyên gia và người tham dự xây dựng mối quan hệ chất lượng cao, từ đó trao đổi kinh nghiệm và xây dựng mối quan hệ hợp tác trong tương lai. Sự hiện diện của những người có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm quốc tế đã làm cho hội nghị trở thành một nền tảng quan trọng để kết nối và học hỏi từ những xu hướng quốc tế.

Hội nghị CFO Việt Nam lần thứ 15 đã thành công rực rỡ, không chỉ với việc chia sẻ những kiến thức tiên tiến mà còn làm nổi bật tầm quan trọng của cộng đồng CFO trong việc định hình tương lai tài chính của Việt Nam. Sự kiện không chỉ là dịp để kỷ niệm, mà còn là cơ hội để xây dựng mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội mới trong thời đại biến động của nền kinh tế toàn cầu.