Họp Ban Điều hành CFO Vietnam 2024

Để triển khai phương hướng hoạt động trong năm 2024, ngày 04/4/2024 vừa qua, CFO Vietnam đã tổ chức thành công buổi họp Ban điều hành tại văn phòng RSM Vietnam (khu vực Tp.HCM) và văn phòng EY Vietnam (khu vực Hà Nội).

Buổi họp đã tổng kết các thành công và thách thức mà Hiệp hội đã trải qua trong năm vừa qua. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cũng nhấn mạnh mục tiêu chính trong năm nay là nâng cao sự nhận diện và nâng tầm ảnh hưởng của CFO Vietnam với cộng đồng tài chính và các tổ chức liên quan.

Cuộc họp đã kết thúc với sự đồng thuận mạnh mẽ về các mục tiêu và phương hướng được đề ra, và Ban Điều Hành CFO Việt Nam quyết tâm thực hiện các chiến lược và biện pháp cần thiết để đạt được những kế hoạch đầy tham vọng này trong năm mới.