Họp mặt Thành viên CFO Việt Nam đầu năm 2009

Vào chiều ngày 22/02/2009, CFO Việt Nam tổ chức buổi họp mặt Thành viên đầu năm 2009 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia tài trợ của Tập đoàn Bảo Việt và Finance & Accounting Skill Standard  Test (FASS Test).

Buổi họp mặt là cơ hội để các Thành viên gặp gỡ, giao lưu, cũng như trực tiếp đóng góp ý kiến vào Định hướng phát triển của CFO Việt Nam và Kế hoạch hoạt động năm 2009 do Ban điều hành CLB trình bày.

Vấn đề mà đa số Thành viên cùng đặc biệt quan tâm là việc sớm tập hợp đông đảo hơn các nhân tài trong lĩnh vực Quản trị tài chính doanh nghiệp dưới mái nhà CFO Việt Nam để cùng nhau kết nối, chia sẻ kiến thức, phấn đấu cho mục tiêu “ Nâng cao năng lực các Giám đốc Tài chính Việt Nam ngang tầm quốc tế ”.

Tại buổi gặp mặt, nhiều ý kiến tâm huyết của các Thành viên đã được gửi đến Ban Giám đốc của CFO Việt Nam. Bên cạnh đó, Các thành viên cũng cam kết sát cánh cùng Ban điều hành CLB xây dựng CFO Việt Nam trở thành tổ chức uy tín nhất của các Nhà quản trị tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển vững mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.