Hợp tác giữa CFO Việt Nam và CFO Capital

Ngày 20 tháng 03 năm 2009 tại Hà Nội, Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam (CFO Vietnam – VCFO) và Công ty CFO Capital đã ký Thỏa thuận Hợp tác chính thức nhằm hỗ trợ hoạt động của hai bên.

Đại diện hai bên – ông Nguyễn Ngọc Bách, Giám đốc VCFO, Tổng Giám đốc Tập đoàn AsiaInvest và ông Nguyễn Đăng Khuê, Giám đốc CFO Capital – đã ký Thỏa thuận Hợp tác với một số nội dung chính như sau:

● CFO Vietnam lựa chọn CFO Capital làm đối tác chính trong việc chuẩn bị và phối hợp tổ chức các chương trình, khóa đào tạo của CFO Vietnam trong lĩnh vực tài chính – kế toán: đào tạo giám đốc tài chính, quản trị doanh nghiệp, Kế toán – tài chính cho lãnh đạo doanh nghiệp, tiếng Anh chuyên ngành… Các khóa học này sẽ do CFO Vietnam cùng xây dựng và thẩm định nội dung chương trình đào tạo, mời giảng viên và đồng cấp chứng chỉ. Theo kế hoạch, khóa học đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 5/2009.

● CFO Capital hỗ trợ, tư vấn cho CFO Vietnam xây dựng cấu trúc và phụ trách nội dung của Mô-đun Câu lạc bộ Tiếng Anh CFO trên website www.cfo.vn (đưa nội dung, bài học, giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến học và dạy tiếng Anh, xây dựng hệ thống bài học dành riêng cho thành viên CFO Vietnam…).

● CFO Capital hỗ trợ chuyển tải nội dung sang/từ tiếng Anh để đăng trên trang tin tại website www.cfo.vn và Bản tin hàng tháng của CFO Vietnam. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí hợp tác triển khai các dịch vụ, hoạt động khác phù hơp với nhu cầu và năng lực của mỗi bên như tổ chức hội thảo, hội nghị, biên phiên dịch, đào tạo ngoại ngữ và các hoạt động khác.

Việc ký Thỏa thuận là sự chính thức hóa quan hệ hợp tác giữa hai bên sau một thời gian Công ty CFO Capital (www.cfocapital.vn) phối hợp với CFO Vietnam triển khai các hoạt động và nằm trong kế hoạch đẩy mạnh hoạt động chuyên môn của CFO Vietnam.