Hợp tác giữa CFO Việt Nam và CFO Nhật Bản

Ngày 16 tháng 02 năm 2009, tại Tp Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc gặp gỡ chính thức giữa Câu lạc bộ CFO Việt Nam (VCFO) và Hiệp hội CFO Nhật Bản (JACFO) thảo luận việc xây dựng quan hệ hợp tác.

Đoàn VCFO do ông Nguyễn Ngọc Bách, Giám đốc VCFO, Tổng Giám đốc Tập đoàn Asiainvest đẫn đầu và đoàn JACFO do ông Hiroshi Yaguchi, Giám đốc JACFO, Tổng Giám đốc CFO Headquaters dẫn đầu đã cùng nhau thảo luận chi tiết khả năng hợp tác giữa hai tổ chức. Nội dung hợp tác chính được hai bên thảo luận bao gồm:

– JACFO sẽ tư vấn cho VCFO các vấn đề về tổ chức hoạt động và hai bên sẽ phối hợp cùng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, các khóa đào tạo liên quan đến lĩnh vực quản trị Tài chính và Kế toán;
– JACFO sẽ tiến hành giới thiệu, hỗ trợ VCFO gia nhập tổ chức IAFEI  – tổ chức của 16 Hiệp hội CFO các nước;
– JACFO sẽ cung cấp cho CFO Việt Nam các tài liệu về chuyên môn Kế toán-Tài chính có thể đăng tải hợp pháp tại website www.cfo.vn;
– JACFO hỗ trợ VCFO xây dựng bộ “Những chuẩn mực về Kỹ năng Kế toán – Tài chính Việt Nam” (“VFASS”) ;
– VCFO cùng phối hợp với JACFO và VBP (đơn vị đại diện của JACFO tại Việt Nam) xây dựng và tổ chức các bài kiểm tra Kỹ năng Kế toán – Tài chính (“VFASS Test”) cho các nhân sự làm việc trong lĩnh vực Kế toán và Tài chính doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, các bên đã thống nhất sẽ tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác vào trung tuần tháng 3/2009 tại Hà Nội.