Kế hoạch hoạt động CLB CFO Việt Nam năm 2009

Với mục đích sớm đưa các hoạt động của CLB trở nên sôi nổi từ đầu năm, Ban Điều hành CLB đã phê duyệt Kế hoạch hoạt động CLB CFO Việt Nam năm 2009.

Về mảng nhân sự, CLB sẽ bổ sung nhân sự cho Ban chuyên môn (3 Phó ban, 3 Thành viên), Ban Chủ nhiệm website www.cfo.vn (1 Phó Chủ nhiệm và các Quản trị viên cho Trang tin, Diễn đàn, Thư viện, CLB Tiếng Anh trực tuyến), Ban Thành viên và Tổ chức sự kiện (3 Phó ban, 3 Thành viên), Ban Đối ngoại – Truyền thông và Vận động tài trợ (3 Phó ban, 3 Thành viên). Đồng thời Ban Điều hành CLB sẽ mời Ban Cố vấn để hỗ trợ cho CLB. Kế hoạch nhân sự được bắt đầu từ tháng 1/2009 và hoàn thành vào tháng 3/2009.

Các hoạt động chuyên môn thiết thực cho cộng đồng các Nhà quản trị Tài chính sẽ diễn ra trong suốt năm 2009, trong đó bao gồm các công việc như đưa Thư viện và CLB Tiếng Anh trực tuyến vào hoạt động trong tháng 2, tháng 3/2009, tổ chức 2 Hội thảo chuyên môn vào tháng 4 và tháng 6, tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thường kỳ (hàng Quý tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, 6 tháng một lần tại Đà Nẵng,…), tổ chức các khoá đào tạo CFO chuyên nghiệp (tháng 6 và tháng 10), tổ chức khảo sát đánh giá thực tế hoạt động tài chính doanh nghiệp. CLB phấn đấu sẽ tạo nguồn kinh phí hoạt động của CLB chủ yếu dựa vào các hoạt động chuyên môn có thu, khai thác quảng cáo cũng như hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

Về quan hệ đối ngoại, Ban Điều hành CLB đã và đang thiết lập các mối quan hệ chính thức với các Hội CFO ở nước ngoài, các Viện và Trung tâm đào tạo có uy tín trên thế giới trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán – Tài chính (Anh, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc,…). Công tác đối ngoại sẽ được tiến hành mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2009.

Ngoài ra, CLB cũng chú trọng tới các hoạt động giao lưu và hoạt động khác, như xây dựng các quy định về quảng cáo trên website của CLB và trong các hoạt động chuyên môn của CLB, xây dựng cơ chế động viên đối với thành viên Ban Điều hành CLB, Thành viên các Ban của CLB, tổ chức các giải thể thao (tennis, cầu lông,…), đồng thời tham gia vào các hoạt động xã hội có ý nghĩa.