Lễ ra mắt câu lạc bộ Giám Đốc Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh

Tham dự Lễ ra mắt có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD) cùng hơn 80 Giám đốc và Quản lý Tài chính cao cấp của các Doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Bách, Giám đốc Câu lạc bộ một lần nữa khẳng định phương châm của Câu lạc bộ “Kết nối tri thức – tạo giá trị cho các cổ đông”. Câu lạc bộ CFO Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các thành viên giao lưu, cùng nhau học hỏi, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thông tin trong nước và quốc tế về hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp để hiện hoài bão “Nâng cao năng lực các Giám đốc tài chính Việt Nam ngang tầm quốc tế”; Từng bước xây dựng đội ngũ các Giám đốc Tài chính cũng như các Nhà quản lý tài chính doanh nghiệp cấp cao thực sự chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam, đảm bảo phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

Để hỗ trợ cho hoạt động của Câu lạc bộ, diễn đàn trực tuyến tại website www.cfo.vn đã được chính thức đưa vào hoạt động.

Với sự nhiệt tình tham gia của các thành viên Câu lạc bộ và sự hỗ trợ của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, cũng như sự ủng hộ quý báu của cộng đồng doanh nghiệp, Câu lạc bộ Giám đốc tài chính Việt Nam nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả, đóng góp tích cực vào các hoạt động của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, góp phần xây dựng nền tài chính ngày càng hiệu quả và minh bạch.