Webinar: Lấy ý kiến về Dự án luật thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi)

Ngày 17/4/2024 vừa qua, CFO Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo trực tuyến “Lấy ý kiến về Dự thảo Luật Thuế Giá trị Gia tăng (sửa đổi)”. Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả khách mời là chuyên gia kinh tế, chuyên gia tư vấn thuế với sự điều phối của Bà Hương Vũ, Phó Chủ tịch CFO Vietnam cùng hơn 300 khán giả trong cộng đồng tài chính tham gia thảo luận.

Sau Hội thảo, với vai trò là cộng đồng đại diện cho các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp, CFO Việt Nam sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp để gửi cho Bộ Tài chính, đơn vị chủ trì soạn thảo và các cơ quan chức năng liên quan để nghiên cứu, tiếp thu.