Bất động sản Việt Nam cần có tầm nhìn đầu tư dài hạn

 

“Việt Nam đã trở thành một trong những điểm nóng BĐS trong khu vực  năm 2019, tuy nhiên, Việt Nam cần có tầm nhìn đầu tư dài hạn”.