Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Kim Liên.Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Kim Liên.

Về tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, TP. Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế tiếp tục chia nhau hai vị trí đầu của bảng xếp hạng dù điểm số xếp hạng đều đồng thời tăng. Cụ thể, năm 2018, vị trí thứ Nhất thuộc về TP. Đà Nẵng, vị trí thứ hai là của Thừa Thiên – Huế, ngược với năm 2017.    

Kết quả xếp hạng trên vừa được Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố tại Hội thảo Phát triển Chính phủ điện tử đánh giá kết quả và chia sẻ bài học kinh nghiệm xây dựng Chính phủ điện tử của các bộ, ngành và địa phương năm 2018 diễn ra sáng hôm nay (25/4/2019) tại TP. Hà Nội, do Hội Truyền thông số Việt Nam và Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Bộ Tài chính xếp thứ Nhất Chính phủ điện tử năm 2018 ảnh 1

Các đại biểu tham dự Hội thảo Phát triển Chính phủ điện tử đánh giá kết quả và chia sẻ bài học kinh nghiệm xây dựng Chính phủ điện tử của các bộ, ngành và địa phương năm 2018. Ảnh: Kim Liên.

Năm 2018, công tác đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của cơ quan nhà nước được thực hiện đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện với 6 hạng mục là: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT và nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm, tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan. Số liệu sử dụng trong báo cáo được tổng hợp từ báo cáo tình hình ứng dụng CNTT quý IV/2018 của các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và qua công tác kiểm tra trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan.

Về phương pháp tiếp cận và triết lý đánh giá, từ góc nhìn riêng, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) cho rằng Chính phủ điện tử thực hiện 2 chức năng chính: cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và thực hiện chức năng tương tác, trao đổi thông tin giữa chính quyền và người dân, trong đó, cung cấp thông tin về các hoạt động của chính quyền và kênh giao tiếp trực tuyến giữa chính quyền và người dân.

Như vậy, “hai yêu cầu chính đối với Chính phủ điện tử là dịch vụ công trực tuyến phải đạt hiệu quả, và chất lượng; giúp giảm chi phí, giảm thời gian giao dịch. Một hệ quả quan trọng là giảm cơ hội tham nhũng, vòi vĩnh (của cán bộ thực hiện giao dịch hành chính); nâng cao tính minh bạch. Đồng thời, việc cung cấp thông tin cho người dân đạt hiệu quả; tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của bộ máy nhà nước”, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng IPS nhấn mạnh.

Từ đó, đại diện Viện IPS đề xuất, Chính phủ điện tử trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam cần tập trung vào mục đích: phục vụ tốt nhất, thuận tiện nhất cho giao dịch hành chính và tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền.

Năm nay, việc thực hiện báo cáo cũng đã được AITA và IPS (VCDA) đẩy sớm lên nhằm giúp cho các cơ quan, tổ chức nhà nước sớm có được những số liệu thống kê hữu ích, phục vụ cho việc hoạch định kế hoạch triển khai thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử cho bộ, ngành, địa phương mình trong năm tới.

Báo cáo thường niên này hướng đến xây dựng góc nhìn toàn diện về Chính phủ điện tử tại Việt Nam; từ đó, xây dựng một chỉ số có ý nghĩa về mặt so sánh giữa các tỉnh, các Bộ, ngành, các cơ quan Chính phủ trong việc ứng dụng Chính phủ điện tử.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội thảo, chuyên gia của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam trình bày đánh giá hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến từ trải nghiệm của người dân – Kinh nghiệm Thế giới và thực hành của UNDP tại Việt Nam qua báo cáo PAPI 2018.

Cùng với đó là các trình bày về xây dựng hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, các bài học kinh nghiệm và giải pháp cải thiện Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cho các bộ, ngành, địa phương.

Hội thảo còn là sự kiện gặp gỡ, thảo luận các giải pháp phát triển Chính phủ điện tử; giải pháp cải thiện các chỉ số chính về Chính phủ điện tử.

Phương An