Hội thảo & CFO ConnEx ngày 03.11 – Cập Nhật Các Biến Động Trên Thị Trường Trái Phiếu Doanh Nghiệp Việt Nam