Gay cấn “cuộc chiến” thương mại điện tử Việt Nam trong năm 2019

 

2018 đánh dấu thêm một năm đại thành công cho các công ty thương mại điện tử Việt Nam.