Giao thương quốc tế: Cẩn trọng với rủi ro

 

Dự báo, sắp tới XNK của DN Việt có nhiều khởi sắc do nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương có hiệu lực. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, dù cơ hội mở ra cho DN XNK rất lớn nhưng cần đề phòng những rủi do giao thương