Khai giảng Chương trình Đào tạo Giám đốc Tài chính Chuyên nghiệp

Chương trình Chứng nhận Giám đốc Tài chính (“Chương trình”) được CFO Việt Nam thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Hiệp hội Quốc tế các Nhà Quản trị Tài chính cấp cao (IAFEI).

Chương trình được thiết kế để phục vụ nhu cầu ngày càng lớn về nhân lực điều hành tài chính đồng thời phát triển kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng quản trị tài chính.

Chương trình được tổ chức dưới hình thức Hybrid (trực tiếp và trực tuyến) giúp các học viên tiếp cận trực tiếp, dễ dàng, không giới hạn bởi thời gian và không gian, đem lại cơ hội nhận được nhiều chia sẻ quý giá từ các chuyên gia tài chính hàng đầu, cũng như tạo sự kết nối với các thành viên của Câu lạc Bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam.

Nội dung chương trình gồm 15 chuyên đề chi tiết đào tạo chuyển giao những kiến thức cốt lõi & kinh nghiệm thực tế thiết yếu nhất cần có ở một Nhà Quản trị Điều hành Tài chính trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực quản trị tài chính mang tầm quốc tế;

Chương trình được thực hiện như thế nào?

  • Khai giảng khóa 33 vào ngày 23/09/2022
  • Thời lượng: 29 buổi học tương tác trực tiếp tại Trung tâm (số lượng chỗ ngồi có hạn) đồng thời học TRỰC TUYẾN QUA ZOOM
  • Bài giảng: được thực hiện bởi các chuyên gia về Quản trị Tài chính có nhiều kinh nghiệm về QTTC tại Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới
  • Hoạt động: tương tác nhóm, thảo luận, chia sẻ và giải quyết bài tập tình huống thực tế
  • Kết nối: trong và sau chương trình qua các sự kiện trực tuyến hoặc trực tiếp

15 CHUYÊN ĐỀ CFO

Chuyên đề 1 Chân dung CFO Chuyên nghiệp (1 buổi)
Chuyên đề 2 Chi phí Vốn & Cơ cấu Vốn (1 buổi)
Chuyên đề 3 Các vấn đề cốt lõi về Pháp lý Doanh nghiệp và Kinh doanh (2 buổi)
Chuyên đề 4 Quản trị Rủi ro và Kiểm soát Nội bộ Doanh nghiệp (2 buổi)
Chuyên đề 5 Xây dựng Kế hoạch Ngân sách Doanh nghiệp (2 buổi)
Chuyên đề 6 Quản trị Thực hiện Ngân sách Doanh nghiệp (2 buổi)
Chuyên đề 7 Quản trị Chi phí (2 buổi)
Chuyên đề 8 Quản trị Giá thành Sản phẩm (2 buổi)
Chuyên đề 9 Lập kế hoạch Thuế (2 buổi)
Chuyên đề 10 Huy động Vốn (2 buổi)
Chuyên đề 11 Quản lý Vốn lưu động (2 buổi)
Chuyên đề 12 Kế toán Tập đoàn & Hợp nhất các Báo cáo Tài chính (4 buổi)
Chuyên đề 13 Phân tích Chuyên sâu Báo cáo Tài chính (2 buổi)
Chuyên đề 14 Định giá Doanh nghiệp & Thẩm định Dự án Đầu tư (2 buổi) và;
Chuyên đề 15 Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với các CFO chuyên nghiệp là Hội viên của Câu Lạc Bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam (1 buổi)

Ưu đãi:
Giảm 10% cho thành viên cá nhân CFO Việt Nam;
Giảm 10% cho thành viên tổ chức CFO Việt Nam;
Giảm 10% cho đăng ký và hoàn tất thanh toán sớm.

Liên hệ Văn phòng CFO để nhận được Ưu Đãi

  • Mobile: 0903 985 066 (Uyên)
  • Tel: 028 66 701 666
  • Email: Uyen.Ngo@CFOCapital.vn

CFO Việt Nam hân hoan chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động, đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Rất nhiều Hoạt động Bổ ích đang chờ đón Quý Anh/Chị.