Khảo sát các Chủ đề thuế được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong năm 2023

Nối tiếp thành công của Hội nghị Thường Niên về Thuế (Vietnam Tax Summit). Năm nay CFO Vietnam dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị thuế với các các Chủ đề về thuế được nhiều doanh nghiệp quan tâm trong năm 2023.

Theo đó, nhằm mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp một Hội nghị về Thuế chất lượng, thực tế nhất. CFO Vietnam rất mong Anh/ Chị dành 15 giây để Khảo sát các Chủ đề Thuế mà Anh/ Chị quan tâm bên dưới:

(CFO Việt Nam bảo mật tuyệt đối các thông tin được cung cấp.)

Đặc biệt: Anh/ Chị tham gia khảo sát sẽ nhận được mã giảm giá 10% được gởi qua email khi đăng ký tham dự Hội nghị Thường niên về Thuế 2023

Ít quan tâmQuan tâmRất quan tâm
Cập nhật các quy định quan trọng mới nhất về thuế: (giảm thuế VAT 2%, hoá đơn điện tử, gia hạn thuế..)
Ít quan tâm
Quan tâm
Rất quan tâm
Cập nhật các lưu ý quan trọng về giao dịch liên kết, chuyển giá tại Việt Nam
Ít quan tâm
Quan tâm
Rất quan tâm
Chiến lược cải cách thuế của VN, những điểm chính trong Dự thảo thay đổi Luật thuế TNDN & thuế TNCN các năm tới & tác động đến DN
Ít quan tâm
Quan tâm
Rất quan tâm
Cập nhật Thuế Quốc tế: BEPS 2.0: Pillar Two, MLI & MAAC, DTAs
Ít quan tâm
Quan tâm
Rất quan tâm
Cập nhật xu hướng thuế: Thuế môi trường/ Carbon/ Thuế Kỹ thuật số/ Thương mại điện tử
Ít quan tâm
Quan tâm
Rất quan tâm
Dự kiến tổ chức tại Lotte Hotel Saigon.