Khảo sát Hội viên CFO Việt Nam 2023

CFO Việt Nam luôn mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ tốt nhất cho Quý hội viên. Chúng tôi rất trân trọng ý kiến đóng góp của Quý hội viên thông qua việc hoàn thành mẫu khảo sát bên dưới.

Ý kiến quý báu của Anh/Chị sẽ đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của CFO Việt Nam trong thời gian tới.

(CFO Việt Nam bảo mật tuyệt đối các thông tin được cung cấp.)

Chưa hài lòngHài lòngRất hài lòngChưa thể đánh giá (Hội viên mới)
Tổng thể các hoạt động
Chưa hài lòng
Hài lòng
Rất hài lòng
Chưa thể đánh giá (Hội viên mới)
Hoạt động giao lưu (CFOConnEx)
Chưa hài lòng
Hài lòng
Rất hài lòng
Chưa thể đánh giá (Hội viên mới)
Bản tin CFO Việt Nam
Chưa hài lòng
Hài lòng
Rất hài lòng
Chưa thể đánh giá (Hội viên mới)
Chất lượng Website
Chưa hài lòng
Hài lòng
Rất hài lòng
Chưa thể đánh giá (Hội viên mới)
Chất lượng các group (Viber/Zalo/Facebook)
Chưa hài lòng
Hài lòng
Rất hài lòng
Chưa thể đánh giá (Hội viên mới)
Chất lượng chăm sóc Hội viên
Chưa hài lòng
Hài lòng
Rất hài lòng
Chưa thể đánh giá (Hội viên mới)
Chưa sẵn sàngSẵn sàngRất sẵn sàng
Vietnam Tax Summit (21/07/2023)
Chưa sẵn sàng
Sẵn sàng
Rất sẵn sàng
Singapore - CFO ConnEx (17-19/08/2023)
Chưa sẵn sàng
Sẵn sàng
Rất sẵn sàng
Vietnam CFO Summit (24/11/2023)
Chưa sẵn sàng
Sẵn sàng
Rất sẵn sàng
CFO ConnEx/ Company tour
Chưa sẵn sàng
Sẵn sàng
Rất sẵn sàng
Hội thảo chuyên đề
Chưa sẵn sàng
Sẵn sàng
Rất sẵn sàng