Khảo sát Hội viên CFO Việt Nam 2023

CFO Việt Nam luôn mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ tốt nhất cho Quý hội viên. Chúng tôi rất trân trọng ý kiến đóng góp của Quý hội viên thông qua việc hoàn thành mẫu khảo sát bên dưới.

Ý kiến quý báu của Anh/Chị sẽ đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của CFO Việt Nam trong thời gian tới.

(CFO Việt Nam bảo mật tuyệt đối các thông tin được cung cấp.)