Dr. Conchita L. ManabatThành viên Ban Cố vấn

Kinh nghiệm Công tác
  • Tiến sĩ Conchita L. Manabat sở hữu bằng Kế toán viên công chứng (CPA), Tiến sĩ và Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh Bà từng học tại trường Đại học Phillippines, Đại học the Ateneo de Manila, Viện Phát triển liên ngành Đông Nam Á, Trường Kinh doanh Harvard và Đại học bang Pennsylvania. Bà là học giả của Học viện Giám đốc doanh nghiệp (Institute of Corporate Directors)Tiến sĩ Conchita L. Manabat đảm nhận vai trò Chủ tịch của Trung tâm Phát triển Tài chính và là thành viên của Ban cố vấn (CAG) cho Hội đồng chuẩn mực đạo đức kế toán quốc tế (IESBA) và Ban chuẩn mực kiểm toán quốc tế (IAASB). Bà từng là nữ Chủ tịch duy nhất của IAFEI, hiện tại Bà vẫn giữ vị trí Chủ tích Hội đồng Ban Cố Vấn của IAFEI.Tiến sĩ Manabat là người sáng lập và giữ chức Chủ tịch của công ty Kiểm toán Deloitte ở Phillippines, Bà đã nghỉ hưu vào năm 2007. Bà đã từng là Chủ tịch Ban Kế toán của cơ quan quản lý chuyên nghiệp, là trưởng ban soạn thảo quy chuẩn cho ngành kế toán ở Phillippines.

CFO Việt Nam hân hoan chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động, đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Rất nhiều Hoạt động Bổ ích đang chờ đón Quý Anh/Chị.