Hương VũPhó Chủ tịch

Kinh nghiệm Công tác
  • Bà Hương có 20 năm kinh nghiệm về tư vấn thuế, hoạch định chính sách thuế, tuân thủ thuế bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế hải quan, các vấn đề về tỷ giá và tài chính khác. Bà cũng là diễn giả thường xuyên về các vấn đề đầu tư và thuế Việt Nam tại trong và ngoài nước.
  • Bà có hiểu biết chuyên sâu về hệ thống pháp luật của Việt Nam và các quy định về thuế và đầu tư khác nhau áp dụng cho các khoản đầu tư tại Việt Nam. Bà tham gia nhiều nhóm làm việc để hỗ trợ việc trao đổi giữa các bên quản lý luật và các nhà làm luật nhằm cải thiện hệ thống thuế và môi trường tài chính của Việt Nam.
  • Hiện tại Bà đang giữ vị trí Phó Tổng giám đốc E&Y Việt Nam và là  Ủy viên Ban Chấp hành Hội tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA); Hội viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc; Trưởng nhóm Công tác Thuế- Diễn đàn Doanh Nghiệp Việt Nam.
Liên hệ với CFO Vietnam

CFO Việt Nam chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của  Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kế toán nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực hơn cho Hội viên cũng như cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Chúng tôi luôn đón nhận sự gia nhập của Quý Anh/Chị.