Lê Hải PhongPhó Chủ tịch

Kinh nghiệm Công tác
  • Ông Phong là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính – kế toán với hơn 20 năm kinh nghiệm. Ông đã từng giữ các chức vụ từ kế toán viên đến Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Bảo Việt. Ông đã tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành của Tập đoàn Bảo Việt. Chịu các trách nhiệm liên quan đến các Ủy ban Quản lý Cân đối Tài sản Có – Tài sản Nợ (ALCO), Ủy ban Đầu tư, Ủy ban Quản lý Rủi ro của Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên, ông cũng đã tham gia giữ các nhiệm vụ về quản trị doanh nghiệp của các mảng kinh doanh khác nhau tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt ở các cấp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên trưởng… cũng như các đơn vị kinh doanh khác.
  • Ông cũng là diễn giả của nhiều Hội nghị, Hội thảo, Bàn tròn trong nước và quốc tế; là giảng viên kiêm nhiệm cho nhiều tổ chức đào tạo tại Việt Nam. Ông cũng là thành viên  Ban Chấp hành Trung ương Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD).

CFO Việt Nam hân hoan chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động, đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Rất nhiều Hoạt động Bổ ích đang chờ đón Quý Anh/Chị.