Lương Lê (Julia)Hội viên

Kinh nghiệm Công tác
  • Hiện tại Bà Lương là CFO của Công ty Motives International.
  • Bà Lương có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, Kế toán và Kiểm Toán cho Công ty đa quốc gia như Motives, Ranbaxy, Grant Thornton và Deloitte Vietnam.
  • Bà hiện là thành viên của CFO Việt Nam và Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).
Liên hệ với CFO Vietnam

CFO Việt Nam chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của  Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kế toán nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực hơn cho Hội viên cũng như cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Chúng tôi luôn đón nhận sự gia nhập của Quý Anh/Chị.