Ngô Thị ThuHội viên

Kinh nghiệm Công tác
  • Bà Ngô Thị Thu là một chuyên gia tài chính, thuế hiện đang giữ vị trí Giám đốc Tài chính trong Tập đoàn An Thịnh.
  • Tại Tập đoàn An Thịnh, bà Ngô Thị Thu chịu trách nhiệm quản lý chung toàn bộ hoạt động của ban Tài chính và Kế toán. Bà đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và tuân thủ quy định của hệ thống Kế toán. Bà cũng chịu trách nhiệm về huy động nguồn lực Tài chính, cân đối nghĩa vụ thuế và xây dựng hệ thống báo cáo quản lý. Với vai trò là Giám đốc Ban Tài chính bà quản lý Cty mẹ và các công ty con trong Tập đoàn. Bà đã giám sát và định hướng cho công tác Tài chính của Tập đoàn. Bên cạnh đó, bà còn có nhiệm vụ lập kế hoạch và dự báo ngân sách, thiết lập, xây dựng tổ chức vận hành bộ máy kế toán và cập nhật các quy trình và chính sách liên quan.
  • Trước đó bà Ngô Thị Thu đã làm việc tại Khối Thanh tra thuộc Cục thuế Thành phố Hà Nội với vị trí là Trưởng đoàn Thanh tra, Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính công ty cổ phần Viễn thông An viên thuộc Tập đoàn An Viên, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thuế CPT. Với vai trò tư vấn bà đã tư vấn thuế cho các tập đoàn Bất động sản như Sun Group, An Thịnh Group, công ty kinh doanh nhà số 5, 6 thuộc Tổng công ty nhà Hà nội và một số công ty ngành nghề kinh doanh khác .

CFO Việt Nam hân hoan chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động, đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Rất nhiều Hoạt động Bổ ích đang chờ đón Quý Anh/Chị.