Teng Theng DarThành viên Ban Cố vấn

Kinh nghiệm Công tác
  • Tin tưởng rằng các nhóm khởi nghiệp chính là các động lực thúc đẩy cơn sóng tăng trưởng kinh tế trong tương lai, Ông Teng đã hợp tác cùng các đối tác kinh doanh, các cộng đồng có cùng suy nghĩ để cùng phát triển một hệ thống lành mạnh mà nơi đó các doanh nhân khởi nghiệp cùng hợp tác và đồng sáng tạo.
  • Ông có hơn 35 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao trong khu vực châu Á, Úc, và trong khu vực Trung Đông.Ông đã trải qua mười năm ở Nhật Bản và Indonesia, bốn năm từng ở Malaysia và Úc quản lý Doanh nghiệp trong các lĩnh vực sau: FMCG (Sản xuất, Tiếp thị và Phân phối), Trao đổi hàng hóa, Nông sản , F&B, ICT và tích hợp hệ thống, Giải pháp Tiết kiệm Năng lượng & Sản phẩm, cũng như cơ sở hạ tầng và xây dựng.

CFO Việt Nam hân hoan chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động, đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Rất nhiều Hoạt động Bổ ích đang chờ đón Quý Anh/Chị.