Trần Hữu NghĩaHội viên Tổ chức

Kinh nghiệm Công tác
  • Ông Trần Hữu Nghĩa hiện giữ vai trò là tư vấn chính tại CFC Vietnam, nơi ông điều phối và phát triển các dự án tư vấn, tái cấu trúc doanh nghiệp, gọi vốn cũng như xây dựng mô hình tài chính cho nhiều doanh nghiệp đa dạng ngành nghề.
  • Ông là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và quản trị doanh nghiệp, với những kinh nghiệm thực chiến đa dạng đã đóng góp vào sự thành công và phát triển của nhiều tổ chức danh tiếng. Trước khi đảm nhận vị trí hiện tại, ông đã có thời gian quản lý hoạt động kế toán và tài chính tại các doanh nghiệp trong mô hình sản xuất và thương mại; ông cũng tham gia nhiều hoạt động đào tạo trong và ngoài nước.

CFO Việt Nam hân hoan chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động, đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Rất nhiều Hoạt động Bổ ích đang chờ đón Quý Anh/Chị.