Trần Vũ SơnHội viên

Kinh nghiệm Công tác/ Work Experience
  • Ông Trần Vũ Sơn hiện đang đảm nhiệm vị trí quản lý đầu tư của quỹ trực thuộc quỹ đầu tư Teko Venture. Ông Sơn cũng đồng thời giữ vị trí thành viên hội đồng quản trị tại một số công ty trong danh mục đầu tư của Teko Venture. Bên cạnh đó, ông Sơn là thành viên Ban kiểm soát của một số công ty trong đó có 1 công ty kỳ lân về công nghệ của Việt Nam.
  • Ông Sơn có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý trong các lĩnh vực chuyên môn kiểm toán, kế toán, tài chính và đầu tư. Ông Sơn hiện cũng đang là Hội viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc (CPA Australia).

CFO Việt Nam hân hoan chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động, đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Rất nhiều Hoạt động Bổ ích đang chờ đón Quý Anh/Chị.