Trương Thị Thu HươngHội viên

Kinh nghiệm Công tác
  • Bà Trương Thị Thu Hương là một chuyên gia tài chính có kinh nghiệm, hiện đang giữ vị trí Trưởng phòng Tài chính trong Tập đoàn Phú Thái Cat.
  • Tại Phú Thái Cat, bà Trương Thu Hương chịu trách nhiệm quản lý chung toàn bộ hoạt động của phòng Tài chính và Kế toán. Bà cũng chịu trách nhiệm về thuế và hệ thống báo cáo quản lý. Bên cạnh đó, bà còn có nhiệm vụ lập kế hoạch và dự báo ngân sách, thiết lập và cập nhật các quy trình và chính sách liên quan.
  • Trước đó, bà đã làm việc tại Vingroup với vị trí Trợ lý cấp cao của Phó Chủ tịch phụ trách Kinh Doanh Bất động sản. Bà hỗ trợ Phó Chủ tịch trong việc phân tích và cung cấp thông tin về sản phẩm và hệ thống bán hàng cho phòng Bán hàng. Bà đã thành công trong việc giám sát và theo dõi hoạt động của phòng Bán hàng, tổng hợp và phân tích báo cáo từ các phòng ban liên quan. Bên cạnh đó, bà đã đề xuất và thiết lập các chính sách bán hàng phù hợp với chiến lược của Tập đoàn.
  • Trước khi gia nhập Phú Thái Cat và Vingroup, bà Trương Thu Hương đã làm việc tại OpenAsia Group và OpenAsia Heavy Equipment với các vị trí quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Tại OpenAsia Group, bà là Giám đốc tài chính (CFO), là thành viên Ban điều hành và Trưởng ban tài chính của Công ty mẹ, quản lý các công ty con và cổ phần. Bà đã giám sát và định hướng chiến lược tài chính của Tập đoàn, đồng thời lập kế hoạch và dự báo cho tương lai. Tại OpenAsia Heavy Equipment, bà đã đảm nhiệm vai trò Kế toán trưởng, chịu trách nhiệm xây dựng và điều hành hệ thống kế toán của Doanh nghiệp.

CFO Việt Nam hân hoan chào đón sự tham gia hợp tác nhiệt tình và đông đảo của Quý Doanh nghiệp,  Quý Anh/Chị nhằm tăng thêm chất lượng và quy mô hoạt động, đồng thời  mang đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng Quản trị Tài chính Việt Nam.

Rất nhiều Hoạt động Bổ ích đang chờ đón Quý Anh/Chị.