Giới thiệu chung 

ASART là công ty tư vấn chuyên biệt hàng đầu cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện về tài chính doanh nghiệp, chiến lược doanh nghiệp, và quản lý tài sản, tập trung vào hoạt động mua bán & sáp nhập (M&A), hợp tác chiến lược, tối ưu hiệu quả đầu tư, và phát triển bền vững. Công ty chúng tôi được thành lập để cung cấp kiến thức chuyên sâu đáng tin cậy đẳng cấp quốc tế, kinh nghiệm thực tiễn, và hiểu biết sâu sắc về địa phương cho các tập đoàn đa quốc gia và các công ty Việt Nam hàng đầu muốn thành công và mở rộng ở Việt Nam và Châu Á.

ASART được thành lập vào năm 2017, tiên phong phát triển bền vững, kiến tạo thương vụ và giúp chủ doanh nghiệp và các bên liên quan đạt được những điều vượt xa những gì họ nghĩ là có thể. Tổng giá trị giao dịch và dự án mà đội ngũ của chúng tôi đã thực hiện (bao gồm các vị trí trước đó) đạt 6+ tỷ đô la Mỹ, làm việc với 300+ công ty, trong 150+ dự án, đến từ 15+ quốc gia, và thuộc 10+ lĩnh vực.

Chúng tôi có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực M&A, tài chính, chiến lược, định giá, thẩm định toàn diện, cấu trúc, hiệu quả thương mại, kế toán, thuế, pháp lý, báo cáo, giải quyết vấn đề, quản lý đội ngũ, doanh nghiệp gia đình, tổ chức doanh nghiệp, quan hệ chính phủ và vận động chính sách.