Giới thiệu chung 

Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO được thành lập ngày 25/9/2007, trong hơn 16 năm qua, công ty đã thực hiện tư vấn kiểm toán cho hơn 8.000 dự án, đầy đủ các loại hình dự án của hầu hết các Bộ, ngành, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, tư nhân; các tỉnh ở Việt Nam…

Chúng tôi hiện xếp trong top 10 Công ty Kiểm toán hàng đầu ở Việt Nam về dịch vụ Kiểm toán Quyết toán dự án hoàn thành. Tầm nhìn đến năm 2025, ASCO là một trong 3 Công ty Kiểm toán hàng đầu về Kiểm toán, Thẩm định giá, tư vấn ở Việt Nam. Chúng tôi bền bỉ nỗ lực cho mục tiêu này thông qua việc xây dựng một đội ngũ nhân lực đông đảo, mạnh mẽ; quy tụ các chuyên gia hàng đầu; chuyển đổi số toàn bộ hoạt động; hệ thống quy trình chuyên môn đầy đủ; xây dựng phát triển phần mềm Kiểm toán và Thẩm định giá.