GIỚI THIỆU

Chúng tôi là thành viên của Tập đoàn Soletanche Bachy (Pháp): Tập đoàn hàng đầu về kỹ thuật thi công nền móng.

Chúng tôi đáp ứng tất cả các dịch vụ về địa kỹ thuật để đem đến các giải pháp hiệu quả và sáng tạo cho tất cả khách hàng khu vực công, tư nhân và nước ngoài. Đội ngũ của chúng tôi đảm nhận thiết kế, thi công, sửa chữa và cải tạo.

TẦM NHÌN

Trở thành:

  • công ty xây dựng chuyên ngành về nền móng và công trình ngầm hàng đầu Việt Nam và tiến tới ở Đông Nam Á về mức độ An toàn, Thân thiện Môi trường, Chất lượng và Tiến độ.
  • chi nhánh hàng đầu của Tập đoàn Vinci về mức độ an toàn và tính hiệu quả.

SỨ MỆNH

  • Xây dựng và phát triển đội ngũ Lãnh đạo và Nhân viên có ý thức tự giác, chịu đựng thử thách và sáng tạo trong chuyên môn; đoàn kết, gắn bó cho sự phát triển chung của Công ty và sự tiến bộ của Xã hội.
  • Là lựa chọn đầu tiên của khách hàng về Uy tín, An toàn, Chất lượng và Tiến độ.