CFO Capital

Client
Đối tác Chiến lược
Date
9/2010
Services
Đào tạo, Tư vấn

CFO Capital là một trong những đơn vị cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn chuyên nghiệp với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm đang trực tiếp làm việc, tư vấn tại các công ty và/hoặc các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu tại Việt Nam.

Hơn 10 năm CFO Capital theo đuổi sứ mệnh nâng cao năng lực quản trị điều hành của doanh nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo, huấn luyện thực tiễn và tư vấn triển khai.

CFO Capital hoạt động với Tôn chỉ: tất cả các giá trị chuyển giao luôn được may đo phù hợp nhất với nội tại; đáp ứng tối đa nhu cầu ứng dụng ngay vào thực tiễn nhằm tránh lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?